Pharmaprodukter från egna patent eller gemensam utveckling!

Paragon Nordic erbjuder våra kunder flexibla lösningar inom pharmautveckling och produktion som antingen utgår från färdiga koncept eller där vi tillsammans utvecklar en produkt från grunden. Verksamhetens fokus och specialitet ligger inom utvecklingen och tillverkning av alla olika former av aerosoler inom läkemedel och medicinteknik med en kapacitet att producera 3 miljoner enheter per år. Kunskap och erfarenhet finns för att utveckla produkter både inom humanmedicinområdet och inom veterinärmedicinområdet. 

Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndigheten, har givit Paragon Nordic tillstånd att fylla läkemedel i aerosolberedning för topikalt bruk. All tillverkning sker enligt cGMP (current Good Manufacturing Practice) och företaget är även registrerade hos FDA för tillverkning till den amerikanska marknaden.

Några av de tjänster vi kan erbjuda:

  • Utveckling av medicinteknik certifierat enligt ISO 13485
  • Produktion enligt GMP för läkemedel godkänt av Läkemedelsverket
  • Regulatorisk expertis inom medicinteknik och läkemedel
  • Teknisk expertis inom aerosoler, sprayer, mousser, lotioner, pumpar m.m.
  • Innovativ produktutveckling som kan förverkliga dina idéer
  • Patenterad basformulering för diverse hudåkommor som kan anpassas till dina behov
  • Patenterad basformulering för nasal applicering som kan anpassas till dina behov
  • Patenterad basformulering för halsapplicering som kan anpassas till dina behov