Palvelumme ja toimintamme

Ympäristö ja laatu

Turvallisuus ennen kaikkea

Voit olla varma siitä, että tuotteesi eivät sisällä mitään vaarallisia raaka-aineita, että niitä ei testata eläimillä ja että ne ovat lakien ja määräysten mukaisia. Kun toimit meidän kanssamme, käytettävissäsi on aina laadun, määräysten ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, joten voit nukkua yösi rauhassa.

Palvelut

Meidän tiimissämme on kokeneita tuotekehityksen, laadun ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, jotka tarjoavat näiden alojen palveluja. Siksi prosessi on sinun kannaltasi sujuva ja tehokas. Tarjoamme myös artworks- ja kuvankäsittelypalveluja. Lue lisää alta!

Kestävä kehitys ja laatu meidän toiminnassamme

Toimimme useiden säännöstöjen ja sertifioinnin mukaan varmistuaksemme ja vakuuttaaksemme asiakkaillemme, että tuotteemme ovat korkealaatuisia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja löytämään uusia ja kestävämpiä toimintatapoja. Se on osa meidän arvoistamme, meidän visiostamme ja meidän rutiineistamme. Lue alta lisää sertifioinneistamme ja ympäristötyöstämme! 

Kestävä toiminta

Me teemme eron

Sitoutuminen kestävään maailmaan on tärkeä osa liikeideaamme ja visiotamme. Se on uskomus, joka on integroitu koko yritykseemme. Me näemme kestävän kehityksen ei vain tuotannon ja tuotekehityksen avaimena vaan myös toimintapamme avaimena.

Ympäristöön liittyvät asiat ovat meille tärkeitä, koska voimme vaikuttaa ympäristöömme toimintamme kautta. Työskentelemällä aktiivisesti näiden tekijöiden parissa voimme minimoida ympäristövaikutuksia. Esimerkki siitä, kuinka kestävä kehitys on meidän toimintamme osa:

  • Pysymme ajan tasalla materiaaleista ja raaka-aineista voidaksemme olla varmoja siitä että ne joita käytämme ovat asianomaisten tahojen hyväksymiä, eivätkä poistumassa olevia tai vaarallisia aineita sisältäviä.
  • Vihreä DME 
  • ISO-sertifioitu
  • Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden jatkuva välttäminen
  • Kattavat turvatoimet

Samalla pyrimme kautta koko tuotantosyklin minimoimaan ympäristövaikutuksia, mikä vuorostaan edistää kestävää kehitystä. Lue meidän johtamiskäytännöstämme täältä! ja eettisestä ohjeistostamme täältä!

Kestävä toiminta

Me teemme eron

Sitoutuminen kestävään maailmaan on tärkeä osa liikeideaamme ja visiotamme. Se on uskomus, joka on integroitu koko yritykseemme. Me näemme kestävän kehityksen ei vain tuotannon ja tuotekehityksen avaimena vaan myös toimintapamme avaimena.

Ympäristöön liittyvät asiat ovat meille tärkeitä, koska voimme vaikuttaa ympäristöömme toimintamme kautta. Työskentelemällä aktiivisesti näiden tekijöiden parissa voimme minimoida ympäristövaikutuksia. Esimerkki siitä, kuinka kestävä kehitys on meidän toimintamme osa:

  • Pysymme ajan tasalla materiaaleista ja raaka-aineista voidaksemme olla varmoja siitä että ne joita käytämme ovat asianomaisten tahojen hyväksymiä, eivätkä poistumassa olevia tai vaarallisia aineita sisältäviä.
  • Vihreä DME 
  • ISO-sertifioitu
  • Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden jatkuva välttäminen
  • Kattavat turvatoimet

Samalla pyrimme kautta koko tuotantosyklin minimoimaan ympäristövaikutuksia, mikä vuorostaan edistää kestävää kehitystä. Lue meidän johtamiskäytännöstämme täältä! ja eettisestä ohjeistostamme täältä!

Kestävä kehitys vihreänä lankana


Ympäristö ja laatu ovat tärkeitä kriteereitä tuotteita valittaessa. Siksi tiimeihimme kuuluu ympäristölainsäädännön, laatuasioiden ja määräysten asiantuntijoita. Yhdessä varmistamme, että tuotteesi täyttää voimassa olevat vaatimukset ja lait ja yritämme myös ylittää ne. Toimimme useiden säännöstöjen ja sertifiointien mukaan varmistuaksemme ja vakuuttaaksemme asiakkaillemme, että tuotteemme ovat korkealaatuisia. Alta voit lukea lisää näistä: ISO 14001, ISO 9001, ISO 22716, GMP kosmeettisille tuotteille ja GMP lääkkeille.

GMP Kosmetiikka / ISO 22716

GMP tarkoittaa hyvän valmistuskäytännön noudattamista (Good Manufacturing Practice). Kyseessä on järjestelmä, jolla varmistetaan, että tuotanto tapahtuu vakiintuneiden vaatimusten mukaisesti ja jäljitettävästi. Olemme eurooppalaisten kosmetiikkatuotteita koskevien kasvavien vaatimusten  eturintamassa ja meillä on ISO 22716-sertifiointi, mikä osoittaa selkeästi, että noudatamme lainsäädännön edellyttämiä hyviä valmistuskäytäntöjä kosmetiikkatuotteiden osalta. Tarjoamme asiakkaillemme myös muita laatuun liittyviä palveluita, kuten esim. tuotteiden rekisteröintiä, niiden turvallisuuden arviointia sekä tuotetietojen kokoamista vuonna 2013 uudistuneen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

ISO 14001

Yrityksen johtojärjestelmä on ollut jo vuosia sertifioitu ympäristöstandardin ISO 14001 mukaan. Järjestelmällinen ympäristötyö on meille edullista, koska resursseja hyödynnetään säästeliäämmin ja käytämme sellaisia materiaaleja, jotka vähentävät jätteiden syntymistä, hyödyntävät uusiutuvia luonnonvaroja, parantavat yrityksen ympäristöosaamista ja parantavat yrityksen ja ympäristön välistä vuoropuhelua. Sertifiointi todistaa, että yrityksemme on valinnut ympäristötietoisen päivittäisen toimintatavan korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseksi.

ISO 9001

Yritys on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneita työskentelemään kahdeksan tärkeän periaatteen mukaan: johtajuus, asiakaskeskeisyys, prosessiin keskittynyt lähestymistapa, järjestelmäperusteinen johtajuuden edistäminen, työntekijöiden voimaannuttaminen, faktoihin pohjautuva päätöstenteko, molemminpuolisesti hyödylliset suhteet toimittajiin sekä jatkuva parannustyö. Sertifiointi on todiste sitoutumisestamme toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi voidaksemme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Lääkeaineiden hyvät valmistuskäytännöt

GMP tarkoittaa hyvän valmistuskäytännön noudattamista (Good Manufacturing Practice). Kyseessä on järjestelmä, jolla varmistetaan, että tuotanto tapahtuu vakiintuneiden vaatimusten mukaisesti ja jäljitettävästi. Järjestelmä määrittelee yksityiskohtaisesti sen, miltä prosessien tulisi näyttää ja ne kattavat mm. henkilökohtaisen hygienian, tilojen siisteyden, tuotantoprosessiin, koneet sekä laadunvarmistuksen. Lääkkeiden tuotantoyksikkö tarkastetaan säännöllisin väliajoin ja lääkevalvontavirasto hyväksyy sen aerosolien valmistamiseen soveltuvaksi.

Meidän palvelumme

Kestävyys, ympäristöystävällisyys ja laatu ovat tärkeitä kriteereitä tuotteita valittaessa. Tiimiimme kuluu lainsäädännön, laadun ja sisäänostojen asiantuntijoita, ja aina löytyy laatuun erikoistuneita työntekijöitä ennen tuotteiden valmistusta, valmistuksen aikana ja valmistuksen jälkeen. Pitkän kokemuksemme ansiosta osaamme auttaa vastaamalla tuotteitasi koskeviin kysymyksiin. Koska meillä on tuotannon ja kehitystyön asiantuntijoita saman katon alla, reitit ovat lyhyempiä ja prosessi on tehokkaampi. Yhdessä huolehdimme siitä, että tuotteesi täyttää voimassa olevat vaatimukset ja pystyy kilpailemaan markkinoilla.

Tuotteiden rekisteröinti

Paragon Nordic voi joko suorittaa rekisteröintiprosessin tai hankkia tarpeelliset asiakirjat sähköistä tuoteinformaatiota ja Euroopan unionin kosmeettisten tuotteiden rekisteröintiportaalia (CPNP) varten Paragon Nordicin kehittämille tuotteille.

Tuotetietoasiakirja

Kokoamme tarvittavat tuoteasiakirjat, jotka sisältävät tuotteen kuvauksen, turvallisuusraportin, valmistusprosessin, vaatimustodistuksen ja tiedot eläinkokeista.

Käyttöturvallisuustiedote

Laadimme käyttöturvallisuustiedotteen kosmeettisille tuotteille sekä keräämme turvallisuustiedot teknisiä tuotteita, kotitaloustuotteita ja biosidejä koskevaa REACH-asetusta varten. Voimme myös antaa tarvittavat asiakirjat, jos haluat hoitaa rekisteröinnin itse.

Yleinen neuvonta ja tuki

Etsitkö vastausta tuotteitasi koskevaan kysymykseen? Voimme antaa neuvoja ja tukea esimerkiksi seuraavissa asioissa: tuotteiden suunnittelu, ympäristömerkinnät, käyttötarkoitus, valitukset ja luokitukset.

Muutokset Artworksissa

Autamme tekemään muutoksia Artworksissa ja pienehköjä suunnittelumuutoksia asiakkaidemme tuotteisiin. Koska meillä on runsaasti kokemusta näiden tuotteiden valmistamisesta, osaamme varmistaa, että suunnittelu on määräysten näkökulmasta oikea.