50-tallet

VÅR HISTORIE

Tiåret da alt begynte. I 1956 ble planene lagt for det som i dag er Paragon Nordic. Da hadde man ingen egen produksjon, men planene var store for området i Vallentuna nord for Stockholm der man planla å bygge en fabrikk for egen produksjon.

60-tallet

FØRSTE FABRIKKEN

Den første fabrikken ble bygget i 1962. Virksomheten var da, sammenlignet med dagens produksjon, begrenset. Man fokuserte da kun på produksjon av spraybokser. Den delen som ble bygget i 1962 fins fortsatt, men er gjennom årene bygget ut og produserer i dag rundt 50 millioner produkter hvert år.

60-tallet

FØRSTE FABRIKKEN

Den første fabrikken ble bygget i 1962. Virksomheten var da, sammenlignet med dagens produksjon, begrenset. Man fokuserte da kun på produksjon av spraybokser. Den delen som ble bygget i 1962 fins fortsatt, men er gjennom årene bygget ut og produserer i dag rundt 50 millioner produkter hvert år.

70-tallet

UTVIKLINGEN

Man merker snart at virksomheten er verdsatt og både antall produkter og produkttyper vokser hvert år. Samtidig begynte debatten om bruk av ozonfarlige gasser å komme på agendaen både i Sverige og internasjonalt. Sverige var først ute med et forbud mot CFC i 1978 og vi hadde naturligvis sluttet med det før dette. Å være blant de første som arbeidet aktivt med å utvikle produkter som tok hensyn til miljøet lønte seg og foretaket vokste! Gründerne Ivar Harnebring, Peter Löwenberg og Bruno Löwenberg var aktive i alla deler av virksomheten, alt fra å utvikle produkter til å ta hånd om økonomien og være med i produksjonen, og de arbeidet i foretaket helt til de gikk av med pensjon.

70-tallet

UTVIKLINGEN

Man merker snart at virksomheten er verdsatt og både antall produkter og produkttyper vokser hvert år. Samtidig begynte debatten om bruk av ozonfarlige gasser å komme på agendaen både i Sverige og internasjonalt. Sverige var først ute med et forbud mot CFC i 1978 og vi hadde naturligvis sluttet med det før dette. Å være blant de første som arbeidet aktivt med å utvikle produkter som tok hensyn til miljøet lønte seg og foretaket vokste! Gründerne Ivar Harnebring, Peter Löwenberg og Bruno Löwenberg var aktive i alla deler av virksomheten, alt fra å utvikle produkter til å ta hånd om økonomien og være med i produksjonen, og de arbeidet i foretaket helt til de gikk av med pensjon.

80-tallet

VI BYGGER UT

På 1980-tallet ble spraybokser og hårspray et veldig trendy produkt og ekspansjonen fortsatte. Vi arbeider også med tekniske produkter på spray samt husholdningsprodukter som stivelse. Visse produkter har vært så populære at vi fortsatt produserer de den dag i dag på 2010-tallet! Vi fortsatte med å utvikle produkter med alternative gasser for det forbudte CFC og fulgte den internasjonelle utviklingen der innføring av flere forbud ble diskutert. Samtidig bygde vi også ut fabrikken og den opprinnelige bygningen ble bygd på med flere produksjonslinjer og lagerrom.

80-tallet

VI BYGGER UT

På 1980-tallet ble spraybokser og hårspray et veldig trendy produkt og ekspansjonen fortsatte. Vi arbeider også med tekniske produkter på spray samt husholdningsprodukter som stivelse. Visse produkter har vært så populære at vi fortsatt produserer de den dag i dag på 2010-tallet! Vi fortsatte med å utvikle produkter med alternative gasser for det forbudte CFC og fulgte den internasjonelle utviklingen der innføring av flere forbud ble diskutert. Samtidig bygde vi også ut fabrikken og den opprinnelige bygningen ble bygd på med flere produksjonslinjer og lagerrom.

90-tallet

KONGELIG BESØK

Ettersom trykket på fabrikken øker, velger man å kjøpe en fabrikk til i 1992. Den ligger akkurat som i dag i Eket, et stykke utenfor Örkeljunga. Samme året fikk også fabrikken i Vallentuna besøk av kong Karl XVI Gustav og dronning Silvia. Det var et besøk som personalet satte meget stor pris på og de fortalte stolt om virksomheten. 

90-tallet

KONGELIG BESØK

Ettersom trykket på fabrikken øker, velger man å kjøpe en fabrikk til i 1992. Den ligger akkurat som i dag i Eket, et stykke utenfor Örkeljunga. Samme året fikk også fabrikken i Vallentuna besøk av kong Karl XVI Gustav og dronning Silvia. Det var et besøk som personalet satte meget stor pris på og de fortalte stolt om virksomheten. 

2000-tallet

GMP-ANLEGGET

Nytt millennium! Vi vokser ikke bare i antall produserte produkter, men også når det gjelder hvilke typer emballasje vi kan arbeide med og hvilke produkttyper vi arbeider med. 2000-tallet gir oss blant annet Ponsus Pharma, et foretak som blir en del av konsernet og dermed styrker oss innen utvikling og produksjon av medisinteknikk og farmasi. I dag er Ponsus Pharma integrert under Paragon Nordics varemerke og virksomhet som et eget forretningsområde. 

2000-tallet

GMP-ANLEGGET

Nytt millennium! Vi vokser ikke bare i antall produserte produkter, men også når det gjelder hvilke typer emballasje vi kan arbeide med og hvilke produkttyper vi arbeider med. 2000-tallet gir oss blant annet Ponsus Pharma, et foretak som blir en del av konsernet og dermed styrker oss innen utvikling og produksjon av medisinteknikk og farmasi. I dag er Ponsus Pharma integrert under Paragon Nordics varemerke og virksomhet som et eget forretningsområde. 

2000-tallet

NYTT PRODUSJONSANLEGG I VILNIUS OG ØKT SPESIALISERING

Virksomheten fortsetter å vokse i rask takt og vi får også kunder i et større geografisk område. Når vi vokser med en ny fabrikk velger vi derfor å plassere den i Vilnius for å komme nærmere det baltiske og russiske markedet.

Spesialiseringen av de ulike fabrikkene går inn i neste fase og vi innfører GMP for kosmetikk i anlegget i Vallentuna. Kosmetiske produkter produseres dermed kun i Vallentuna og tekniske produkter og husholdningsprodukter i Eket og Vilnius. I forbindelse med dette utvider vi også med mer ressurser og kompetanse innen regelverk og produktutvikling!

2000-tallet

NYTT PRODUSJONSANLEGG I VILNIUS OG ØKT SPESIALISERING

Virksomheten fortsetter å vokse i rask takt og vi får også kunder i et større geografisk område. Når vi vokser med en ny fabrikk velger vi derfor å plassere den i Vilnius for å komme nærmere det baltiske og russiske markedet.

Spesialiseringen av de ulike fabrikkene går inn i neste fase og vi innfører GMP for kosmetikk i anlegget i Vallentuna. Kosmetiske produkter produseres dermed kun i Vallentuna og tekniske produkter og husholdningsprodukter i Eket og Vilnius. I forbindelse med dette utvider vi også med mer ressurser og kompetanse innen regelverk og produktutvikling!

2010-tallet

NYTT NAVN

I 2016 skiftet Aerosol Scandinavia navn til det navnet vi kjenner i dag, Paragon Nordic. Navneskiftet hadde blitt diskutert i lengre tid da vi lenge hadde produsert mer enn bare spraybokser mens navnet fortsatt kommuniserte at vår virksomhet var begrenset til denne emballasjetypen. Med det nye navnet håper vi å kunne formidle på en enda bedre måte vår bredde og vårt fokus på kvalitet da Paragon betyr forbilde. I 2015 fikk vi også fornøyelsen av å ønske Norosol i Skarnes velkommen som en del av konsernet. Vi er dermed ca. 180 ansatte i konsernet og har nå fire produksjonsenheter i tre land.  

2010-tallet

NYTT NAVN

I 2016 skiftet Aerosol Scandinavia navn til det navnet vi kjenner i dag, Paragon Nordic. Navneskiftet hadde blitt diskutert i lengre tid da vi lenge hadde produsert mer enn bare spraybokser mens navnet fortsatt kommuniserte at vår virksomhet var begrenset til denne emballasjetypen. Med det nye navnet håper vi å kunne formidle på en enda bedre måte vår bredde og vårt fokus på kvalitet da Paragon betyr forbilde. I 2015 fikk vi også fornøyelsen av å ønske Norosol i Skarnes velkommen som en del av konsernet. Vi er dermed ca. 180 ansatte i konsernet og har nå fire produksjonsenheter i tre land.  

2010-tallet

INNOVASJON OG NYE PRODUKTTYPER

Vi arbeider løpende med å modernisere og effektivisere våre anlegg. Et eksempel på dette er blant annet et helt nytt anlegg for produksjon av hårvoks og sjampo & balsam. Vi arbeider også hele tiden med å opprettholde høy kvalitet på produksjonen slik at våre kunder kan føle seg trygge og har nå også sertifisert vårt anlegg i Vilnius for GMP kosmetikk og ISO 22716. Innovasjon er viktig for oss og vår produktutviklingsavdeling og miljø- og kvalitetsavdeling vokser hurtig da disse områdene blir stadig viktigere både for oss, våre kunder og konsumenter.

2010-tallet

INNOVASJON OG NYE PRODUKTTYPER

Vi arbeider løpende med å modernisere og effektivisere våre anlegg. Et eksempel på dette er blant annet et helt nytt anlegg for produksjon av hårvoks og sjampo & balsam. Vi arbeider også hele tiden med å opprettholde høy kvalitet på produksjonen slik at våre kunder kan føle seg trygge og har nå også sertifisert vårt anlegg i Vilnius for GMP kosmetikk og ISO 22716. Innovasjon er viktig for oss og vår produktutviklingsavdeling og miljø- og kvalitetsavdeling vokser hurtig da disse områdene blir stadig viktigere både for oss, våre kunder og konsumenter.