Vi realiserer dine produktidéer

Medisinteknikk

Medisinteknikk

Tue 27.03 | 14.08

Medisinteknikk

Paragon Nordic tilbyr utvikling og produksjon av medisintekniske produkter (Medical Devices) hovedsakelig i form av spraybokser, men også Bag-on-Valve system. Vi har også mulighet til å produsere andre typer emballasje som f.eks. Pumpespray, plastflasker og lotionpumper. Produksjonen gjøres i henhold til kravene i ISO 13485 og avhengig av produktets klassifisering eller eventuelle særskilte krav fra kunden, utføres produksjonen i renrom ISO-klasse 8 eller i lokaler for produksjon av kosmetikk i henhold til kravene i ISO 9001.

Medisintekniske produkter kan varieres i det uendelige. Gjennom utvikling og tett samarbeid med kunden tar våre produktutviklere frem ulike formuleringer og produktforslag. Vi tilbyr også som en del i utviklingen av et nytt produkt å produsere produkter som kan brukes til klinisk evaluering og studier. Har kunden allerede en formel eller et godkjent, registrert produkt, hjelper vi gjerne til med oppskalering, validering og sluttproduksjon.

Noen eksempler på produktområder vi jobber med er: Dermatologiske produkter, Topikala produkter, Nasala formuleringer, Proderm teknologi og festespray

gå tilbake til produkter