Navigere i produktjungelen

Produktguide

Tue 17.04 | 17.23

Økologiske produkter og ingredienser

I dag er produktene ofte organiske eller har organisk ekstrakt. En ingrediens som kalles organisk må dyrkes, så vann kan aldri bli organisk. Dessuten må ingrediensen komme fra en kontrollert avling som ikke tillater plantevernmidler. Det er også viktig at ingrediensens opphav kan verifiseres. Det fins i øyeblikket ingen regler i Europa som angir hva eller hvor mye av et organisk råmateriale et organisk produkt skal inneholde. Det fins flere merkinger som sertifiserer økologiske produkter. Merkingene har ulike krav når det gjelder hvor mye innhold som skal være organisk, men det kreves vanligvis at de inneholder mer enn 85 % organiske råvarer. Noen eksempler på slike sertifiseringer er SOIL ASSOCIATION, USDA, NATRUE, ECO GARANTIE, ECO CONTROL, NPA.

gå tilbake til produkter