Vi realiserar dina produktidéer

Medicinteknik

Medicinteknik

tis 27.03 | 14.08

Medicinteknik

Paragon Nordic erbjuder utveckling och produktion av medicintekniska produkter (Medical Devices) huvudsakligen i form av aerosoler men också Bag-on-Valve system. Vi har även möjlighet att producera andra typer av förpackningar som t.ex. pumpspray, plastflaskor och lotionspumpar. Produktionen görs i enlighet med kraven i ISO 13485 och avhängt av produktens klassning eller eventuella särskilda krav från kunden utförs produktionen i renrum under ISO klass 8 eller i lokaler för produktion av kosmetik i henhåll till kraven i ISO 9001.

Medicintekniska produkter kan varieras i det oändliga. Genom utveckling och tätt samarbete med kunden tar våra produktutvecklare fram olika formuleringar och produktförslag. Vi erbjuder även som en del i utvecklingen av en ny produkt att producera produkter som kan användas till klinisk utvärdering och studier. Har kunden redan en formulering eller en godkänd, registrerat produkt hjälper vi gärna till med uppskalning, validering och slutligen produktion.

Några exempel på produktområden vi arbetar med är: Dermatologiska produkter, Topikala produkter, Nasala formuleringar, Proderm technology och Fästingspray

Tillbaka till produkter

Kontakta oss

Paragon Nordic kommer att använda dina personuppgifter för att svara på din fråga, sedan raderas dom. Vi kommer inte att använda dom i marknadsföringssyfte eller sprida dom vidare till tredje part. Genom att fylla i och skicka nedan formulär godkänner du att Paragon Nordic får behandla mina personuppgifter på detta sätt.

Thank you!