Nyheter

2018-09-11

Nya regler gällande anmälan till Giftinformationscentralen

Nya regler gällande anmälan till Giftinformationscentralen

Inom EU och EES-länder blir nya regler för anmälan till Giftinformationscentralerna gällande från år 2020. Reglerna gäller kemiska produkter undantaget läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosmetik. I korthet innebär reglerna att innehållet av farliga ämnen ska lämnas elektroniskt via webb-verktyg som tillhandahålls av den europeiska kemikalimyndigheten, ECHA. I samband med anmälan ska en unik kod för den aktuella produkten genereras, sk. UFI (Unique Formula Identifier). UFI-koden är en länk mellan produkten och informationen som finns hos Giftinformationscentralerna och det blir krav på att UFI-koden finns med på produktens märkning, dvs. tryckt på etiketten eller på den litograferade förpackningen.

Reglerna blir gällande för produkter för

  • Konsumentanvändning 1 januari 2020
  • Yrkesmässiganvändning 1 januari 2021
  • Industriellanvändning    1 januari 2024

Reglerna finns i CLP-förordningen men alla tolkningar och praktiska förutsättningar (webb-verktyg mm) är inte klara ännu. De ökade kraven kommer att innebära omfattande administrativ hantering samt praktiska utmaningar med bla. de så kallade UFI som produkterna ska märkas med. Vi kommer att ta kontakt med våra kunder för att hjälpa er att lösa detta på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Tillbaka till nyhetsflöde