Nyheter och artiklar

2019-10-11

OBS! Ändrade regler för anmälan till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har föreslagit att senarelägga tillämpningsdatum för produkter avsedda för konsumenter till den 1 januari 2021, istället för den 1 januari 2020. Slutgiltigt besked om ändringen väntas i slutet av 2019.

Tillbaka till nyhetsflöde