Tjänster och vår egen verksamhet

Miljö & Kvalitet

Säkerhet framför allt

Du vill vara säker på att dina produkter inte innehåller farliga råvaror, att de inte testas på djur och att de följer lagar och bestämmelser. När du arbetar med oss har du alltid experter inom kvalitet, regelverk och hållbarhet till ditt förfogande, vilket gör att du kan sova gott på natten.

Tjänster

Vi har erfarna experter inom produktutveckling, kvalitet- och hållbarhet som en del av våra team och som erbjuder tjänster inom dessa områden, vilket gör processen smidig och effektiv för dig. Vi erbjuder även tjänster inom artworks och bildbehandling. Läs mer nedan!

Hållbarhet och kvalitet i vår verksamhet

För att försäkra oss och våra kunder om att våra produkter håller hög kvalité arbetar vi efter flera regelverk och certifieringar. Vi arbetar även med att löpande förbättra verksamheten och hitta nya mer hållbara vägar att arbeta. Det är en del av våra värderingar, vår vision och våra rutiner. Läs mer om våra certifiringar och vårat hållbarhetsarbete här nedan! 

Miljömärkningar

- vill du ha en miljömärkt produkt?

På Paragon Nordic är vi stolta över att kunna erbjuda flera olika typer av miljömärkningar. Vi har bland annat erfarenhet av Svanen, Asthma & Allergiförbundet och Bra miljöval men fråga oss gärna även om andra miljömärkningar!

​​​​​​​

Miljömärkningar

- vill du ha en miljömärkt produkt?

På Paragon Nordic är vi stolta över att kunna erbjuda flera olika typer av miljömärkningar. Vi har bland annat erfarenhet av Svanen, Asthma & Allergiförbundet och Bra miljöval men fråga oss gärna även om andra miljömärkningar!

​​​​​​​

En hållbar verksamhet

Vi vill göra skillnad

Att bidra till en hållbar värld är en viktig del av vårt uppdrag och vision. Det är en tro som är integrerad i hela vårt företag. Vi väljer att se hållbarhet som en nyckel i inte bara produktionen och utvecklingen av produkter utan också hur vi arbetar.

Miljöfaktorer är viktiga för oss eftersom vi har en direkt inverkan på miljön genom de aktiviteter vi bedriver. Genom att aktivt arbeta med dessa faktorer minimerar vi miljöpåverkan. Exempel på hur hållbarhet är en del av vår verksamhet är:

  • Vi håller oss uppdaterade kring material och råvaror för att försäkra oss om att vi enbart använder sådant som är godkänt av relevanta instanser, inte är på väg att fasas ut eller potentiellt innehåller skadliga ämnen.
  • Grön DME 
  • ISO-certifierad
  • Kontinuerlig avlägsnande av miljöfarliga och skadliga ämnen
  • Omfattande säkerhetsåtgärder

Sammantaget arbetar vi för att genom hela produktcykeln minimera miljöpåverkan, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar värld. Läs vår ledningspolicy här! och vår code of conduct genom att klicka nedan!

 

En hållbar verksamhet

Vi vill göra skillnad

Att bidra till en hållbar värld är en viktig del av vårt uppdrag och vision. Det är en tro som är integrerad i hela vårt företag. Vi väljer att se hållbarhet som en nyckel i inte bara produktionen och utvecklingen av produkter utan också hur vi arbetar.

Miljöfaktorer är viktiga för oss eftersom vi har en direkt inverkan på miljön genom de aktiviteter vi bedriver. Genom att aktivt arbeta med dessa faktorer minimerar vi miljöpåverkan. Exempel på hur hållbarhet är en del av vår verksamhet är:

  • Vi håller oss uppdaterade kring material och råvaror för att försäkra oss om att vi enbart använder sådant som är godkänt av relevanta instanser, inte är på väg att fasas ut eller potentiellt innehåller skadliga ämnen.
  • Grön DME 
  • ISO-certifierad
  • Kontinuerlig avlägsnande av miljöfarliga och skadliga ämnen
  • Omfattande säkerhetsåtgärder

Sammantaget arbetar vi för att genom hela produktcykeln minimera miljöpåverkan, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar värld. Läs vår ledningspolicy här! och vår code of conduct genom att klicka nedan!

 

Hållbarhet som en grön tråd


Miljö och kvalitet är viktiga kriterier i våra val av produkter. Därför är experter på miljölagstiftning, kvalitet och inköp integrerade i våra team. Tillsammans säkerställer vi inte bara att din produkt uppfyller gällande krav och lagstiftningar, vi försöker också att överträffa dem. För att försäkra oss och våra kunder om att våra produkter är av hög kvalitet arbetar vi efter och följer ledningssystem och certifieringar. Nedan kan du läsa mer om dessa; ISO 14001, ISO 9001, ISO 22716 och GMP för kosmetik.

GMP Kosmetik / ISO 22716

GMP står för Good Manufacturing Practice eller God Tillverkningssed. Det är ett system för att säkerställa att produktion sker enligt fastställda krav och med god spårbarhet. Vi ligger i framkant gällande de ökade europeiska kraven på kosmetikens område och har certifierat oss enligt ISO 22716 vilket tydligt visar att vi uppfyller lagkravet på GMP för kosmetik. Vi erbjuder också våra kunder kvalitetstjänster såsom registrering av produkt, säkerhetsbedömning och sammanställning av Produktinformationsdokument, allt i enlighet med den nya lagstiftningen från 2013.

ISO 14001

Företagets ledningssystem är sedan många år certifierat enligt miljöledningsstandardenISO 14001. Ett systematiskt miljöarbete ger flera fördelar såsom minskad användning av resurser och material, minskad avfallsproduktion, ökad andel förnybara resurser, ökad miljökompetens och en ökad dialog mellan företaget och omgivningen. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att i det dagliga arbetet göra miljömässigt medvetna val i framtagandet av högkvalitativa produkter.

ISO 9001

Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det betyder vi åtagit oss att arbeta efter åtta viktiga principer: ledarskap, kundfokus, processinriktning, systembaserat angreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och inte minst ständiga förbättringar. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättra verksamheten för att möta våra kunders behov. 

Våra tjänster

Kvalitet och hållbarhet är viktiga kriterier när konsumenter väljer produkter. I våra team finns experter på lagstiftning, kvalitet och inköp och det finns  alltid personal som är specialiserad på kvalitet på plats före, under och efter produktionen av produkterna. Tack var vår långa erfarenhet kan vi hjälpa till med att svara på frågor runtomkring dina produkter. Genom att ha experter under samma tak som produktions och utvecklingspersonal får vi även kortare vägar och en mer effektiv process. Tillsammans ser vi till att din produkt uppfyller gällande krav och kan konkurrera på marknaden.

Produktregistrering

Paragon Nordic kan antingen göra registreringsprocessen eller tillhandahålla nödvändig dokumentation för elektronisk produktinformation och registrering på EUs portal för registrering av kosmetiska produkter (CPNP) för produkter som utvecklats av Paragon Nordic.

Produktinformationsdokument

Vi sammanställer de nödvändiga produktdokument som innehåller beskrivning av produkten, säkerhetsrapport, tillverkningsprocess, bevis på fordringar och information om djurförsök.

Säkerhetsdatablad

Vi sammanställer säkerhetsdatablad för kosmetiska produkter samt säkerhetsuppgifter i enlighet med REACH för tekniska produkter, hushållsprodukter och biocider. Vi kan också ge dig den nödvändiga dokumentationen om du vill hantera registreringen själv.

Allmän rådgivning och support

Letar du efter svar angående dina produkter? Vi kan hjälpa dig med rådgivning och support för t.ex. produktdesign, miljömärkning, avsedd användning, klagomål och klassificeringar.

Ändringar i Artworks

Vi hjälper till med att göra ändringar på Artwork och mindre designförändringar för våra kunders produkter. Tack vare vår erfarenhet av produktionen av dessa produkter kan vi också se till att designen är korrekt från en regulatorisk synvinkel.