50-talet

VÅR HISTORIA

Årtiondet när allt började. 1956 lades planerna för det som idag är Paragon Nordic. Då hade man ingen egen tillverkning men planerna var stora för marken i Vallentuna norr om Stockholm där man planerade att snart bygga en fabrik för egen tillverkning.

60-talet

FÖRSTA FABRIKEN

År 1962 byggs den första fabriken. Verksamheten var då i jämföresle med dagens produktion begränsad. Man fokuserade då enbart på tillverkning av aerosoler. Den del som byggdes 1962 finns fortfarande kvar men har under åren byggts ut och producerar idag runt 50 miljoner produkter varje år.

60-talet

FÖRSTA FABRIKEN

År 1962 byggs den första fabriken. Verksamheten var då i jämföresle med dagens produktion begränsad. Man fokuserade då enbart på tillverkning av aerosoler. Den del som byggdes 1962 finns fortfarande kvar men har under åren byggts ut och producerar idag runt 50 miljoner produkter varje år.

70-talet

UTVECKLINGEN

Man märker snart att verksamheten är uppskattad och både antal produkter och produkttyper växer varje år. Samtidigt började debatten kring användade av ozonfarliga gaser komma upp på agendan både i Sverige och internationellt. Sverige var först med ett förbud mot CFC 1978 och vi hade naturligtvis slutat med det innan dess. Att vara bland dom första som arbetade aktivt med att utveckla produkter med hänsyn till miljön lönade sig och företaget växte! Grundarna Ivar Harnebring, Peter Löwenberg och Bruno Löwenberg var aktiva i alla delar av verksamheten, allt ifrån att utveckla produkter till att sköta ekonomin och vara med i produktionen och de arbetade på företaget ända tills de gick i pension.

70-talet

UTVECKLINGEN

Man märker snart att verksamheten är uppskattad och både antal produkter och produkttyper växer varje år. Samtidigt började debatten kring användade av ozonfarliga gaser komma upp på agendan både i Sverige och internationellt. Sverige var först med ett förbud mot CFC 1978 och vi hade naturligtvis slutat med det innan dess. Att vara bland dom första som arbetade aktivt med att utveckla produkter med hänsyn till miljön lönade sig och företaget växte! Grundarna Ivar Harnebring, Peter Löwenberg och Bruno Löwenberg var aktiva i alla delar av verksamheten, allt ifrån att utveckla produkter till att sköta ekonomin och vara med i produktionen och de arbetade på företaget ända tills de gick i pension.

80-talet

VI BYGGER UT

Under 1980-talet blev aerosolen och hårspray en väldigt trendig produkt och tillväxten fortsatte. Vi arbetade även med tekniska produkter på spray samt hushållsprodukter såsom stärkelse. Vissa produkter har varit så populära att vi fortfarande producerar dom än idag på 2010-talet! Vi fortsatte att utveckla produkter med alternativa gaser till det förbjudna CFC och följde den internationella utvecklingen där fler förbud diskuterades infördes. Samtidigt byggde vi också ut fabriken och den ursprungliga byggnaden byggdes på med fler produktionslinjer och lagerutrymmen.

80-talet

VI BYGGER UT

Under 1980-talet blev aerosolen och hårspray en väldigt trendig produkt och tillväxten fortsatte. Vi arbetade även med tekniska produkter på spray samt hushållsprodukter såsom stärkelse. Vissa produkter har varit så populära att vi fortfarande producerar dom än idag på 2010-talet! Vi fortsatte att utveckla produkter med alternativa gaser till det förbjudna CFC och följde den internationella utvecklingen där fler förbud diskuterades infördes. Samtidigt byggde vi också ut fabriken och den ursprungliga byggnaden byggdes på med fler produktionslinjer och lagerutrymmen.

90-talet

KUNGLIGT BESÖK

Efter att trycket på fabriken ökar så väljer man att köpa en till fabrik 1992. Den ligger precis som i dag i Eket, en bit utanför Örkeljunga. Samma år fick även fabriken i Vallentuna besök av Kung Karl XVI Gustav och Drottning Silvia. Det var ett mycket uppskattat besök av personalen som stolt berättade om verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-talet

KUNGLIGT BESÖK

Efter att trycket på fabriken ökar så väljer man att köpa en till fabrik 1992. Den ligger precis som i dag i Eket, en bit utanför Örkeljunga. Samma år fick även fabriken i Vallentuna besök av Kung Karl XVI Gustav och Drottning Silvia. Det var ett mycket uppskattat besök av personalen som stolt berättade om verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-talet

GMP ANLÄGGNING

Nytt Millenium! Vi växer inte bara i antalet producerade produkter men också när det gäller vilken typ av förpackningar vi kan arbeta med och vilka produkttyper vi arbetar med. 2000-talet ger oss bland annat Ponsus Pharma, ett företag som blir en del av koncernen och därmed stärker oss inom utveckling och produktion av medicinteknik och pharma. Idag är Ponsus Pharma integrerad under Paragon Nordics varumärke och verksamhet som ett eget affärsområde. 

2000-talet

GMP ANLÄGGNING

Nytt Millenium! Vi växer inte bara i antalet producerade produkter men också när det gäller vilken typ av förpackningar vi kan arbeta med och vilka produkttyper vi arbetar med. 2000-talet ger oss bland annat Ponsus Pharma, ett företag som blir en del av koncernen och därmed stärker oss inom utveckling och produktion av medicinteknik och pharma. Idag är Ponsus Pharma integrerad under Paragon Nordics varumärke och verksamhet som ett eget affärsområde. 

2000-talet

NY PRODUKTIONSANLÄGGNING I VILNIUS OCH ÖKAD SPECIALISERING

Verksamheten fortsätter att växa i snabb takt och vi får också kunder i större geografisk bredd. När vi växer med en ny fabrik väljer vi därför att placera den i Vilnius för att komma närmare den baltiska och ryska marknaden.

Specialiseringen av de olika fabrikerna går in i nästa fas och vi inför GMP för kosmetik i anläggningen i Vallentuna. Kosmetiska produkter produceras därmed enbart i Vallentuna och tekniska och hushållsprodukter i Eket och Vilnius. I samband med detta utökar vi även med mer resurser och kompetens inom regulatori och produktutveckling!

2000-talet

NY PRODUKTIONSANLÄGGNING I VILNIUS OCH ÖKAD SPECIALISERING

Verksamheten fortsätter att växa i snabb takt och vi får också kunder i större geografisk bredd. När vi växer med en ny fabrik väljer vi därför att placera den i Vilnius för att komma närmare den baltiska och ryska marknaden.

Specialiseringen av de olika fabrikerna går in i nästa fas och vi inför GMP för kosmetik i anläggningen i Vallentuna. Kosmetiska produkter produceras därmed enbart i Vallentuna och tekniska och hushållsprodukter i Eket och Vilnius. I samband med detta utökar vi även med mer resurser och kompetens inom regulatori och produktutveckling!

2010-talet

NYTT NAMN

År 2016 bytte Aerosol Scandinavia namn till det namn vi känner idag, Paragon Nordic. Namnbytet hade diskuterats en längre tid då vi nu en längre tid producerat mer än bara aerosoler men namnet fortfarande kommunicerade att vår verksamhet var begränsad till denna förpackningstyp. Med det nya namnet hoppas vi på ett ännu bättre sätt kunna förmedla vår bredd och vårt fokus på kvalitet då Paragon betyder förebild. År 2015 fick vi även det stora nöjet att välkomna Norosol i Skarnes som en del av koncernen. Vi är därmed ca 180 anställda i koncernen och har nu fyra produktionsenheter i tre länder. 

2010-talet

NYTT NAMN

År 2016 bytte Aerosol Scandinavia namn till det namn vi känner idag, Paragon Nordic. Namnbytet hade diskuterats en längre tid då vi nu en längre tid producerat mer än bara aerosoler men namnet fortfarande kommunicerade att vår verksamhet var begränsad till denna förpackningstyp. Med det nya namnet hoppas vi på ett ännu bättre sätt kunna förmedla vår bredd och vårt fokus på kvalitet då Paragon betyder förebild. År 2015 fick vi även det stora nöjet att välkomna Norosol i Skarnes som en del av koncernen. Vi är därmed ca 180 anställda i koncernen och har nu fyra produktionsenheter i tre länder. 

2010 - talet

INNOVATION OCH NYA PRODUKTTYPER

Vi arbetar löpande med modernisera och effektivisera våra anläggningar. Några sådana exempel är bland annat en helt ny anlänggning för produktion av hårvaxer och schampo & balsam. Vi arbetar även med att hela tiden bibehålla hög kvalitet på tillverkningen så att våra kunder kan känna sig trygga och har nu också certifierat vår anläggning i Vilnius för GMP kosmetik och ISO 22716. Innovation är viktigt för oss och vår produktutvecklingsavdelning och miljö- och kvalitetsavdelning växer snabbt då dessa områden blir allt viktigare både för oss, våra kunder och konsument. 

2010 - talet

INNOVATION OCH NYA PRODUKTTYPER

Vi arbetar löpande med modernisera och effektivisera våra anläggningar. Några sådana exempel är bland annat en helt ny anlänggning för produktion av hårvaxer och schampo & balsam. Vi arbetar även med att hela tiden bibehålla hög kvalitet på tillverkningen så att våra kunder kan känna sig trygga och har nu också certifierat vår anläggning i Vilnius för GMP kosmetik och ISO 22716. Innovation är viktigt för oss och vår produktutvecklingsavdelning och miljö- och kvalitetsavdelning växer snabbt då dessa områden blir allt viktigare både för oss, våra kunder och konsument.