50-talet

VÅR HISTORIA

Årtiondet när allt började. 1956 läggs planerna för det som idag är Paragon Nordic. Då hade man ingen egen tillverkning men planerna var stora för marken i Vallentuna norr om Stockholm. Där planeras för att snart bygga en fabrik för egen produktion.

60-talet

FÖRSTA FABRIKEN

År 1962 byggs den första fabriken. Verksamheten var i jämförelse med dagens produktion begränsad, med fokus enbart på tillverkning av aerosoler. Den del som byggdes 1962 finns fortfarande kvar men har under åren byggts ut.

60-talet

FÖRSTA FABRIKEN

År 1962 byggs den första fabriken. Verksamheten var i jämförelse med dagens produktion begränsad, med fokus enbart på tillverkning av aerosoler. Den del som byggdes 1962 finns fortfarande kvar men har under åren byggts ut.

70-talet

UTVECKLINGEN

Man märker snart att verksamheten är uppskattad och både antal produkter och produkttyper växer varje år. Samtidigt började debatten kring användande av ozonfarliga gaser komma upp på agendan både i Sverige och internationellt. Sverige var först med ett förbud mot CFC-ämnen 1978 och vi hade naturligtvis slutat med dessa innan dess. Att vara bland de första som arbetade aktivt med att utveckla produkter med hänsyn till miljön lönade sig och företaget växte! Grundarna Ivar Harnebring, Peter Löwenberg och Bruno Löwenberg var aktiva i alla delar av verksamheten, från att utveckla produkter till att sköta ekonomin och vara med i produktionen. De arbetade på företaget ända tills de gick i pension.

70-talet

UTVECKLINGEN

Man märker snart att verksamheten är uppskattad och både antal produkter och produkttyper växer varje år. Samtidigt började debatten kring användande av ozonfarliga gaser komma upp på agendan både i Sverige och internationellt. Sverige var först med ett förbud mot CFC-ämnen 1978 och vi hade naturligtvis slutat med dessa innan dess. Att vara bland de första som arbetade aktivt med att utveckla produkter med hänsyn till miljön lönade sig och företaget växte! Grundarna Ivar Harnebring, Peter Löwenberg och Bruno Löwenberg var aktiva i alla delar av verksamheten, från att utveckla produkter till att sköta ekonomin och vara med i produktionen. De arbetade på företaget ända tills de gick i pension.

80-talet

VI BYGGER UT

Under 1980-talet blev aerosolen och hårspray en högst trendig produkt och tillväxten fortsatte. Vi arbetade även med kem-tekniska produkter i sprayform och hushållsprodukter såsom stärkelse. Vissa produkter har varit så populära att producerar dem än idag! Vi fortsatte utveckla produkter med alternativa gaser än det förbjudna CFC och följde den internationella utvecklingen där fler förbud infördes. Samtidigt byggde vi också ut fabriken och den ursprungliga byggnaden expanderade med fler produktionslinjer och lagerutrymmen.

80-talet

VI BYGGER UT

Under 1980-talet blev aerosolen och hårspray en högst trendig produkt och tillväxten fortsatte. Vi arbetade även med kem-tekniska produkter i sprayform och hushållsprodukter såsom stärkelse. Vissa produkter har varit så populära att producerar dem än idag! Vi fortsatte utveckla produkter med alternativa gaser än det förbjudna CFC och följde den internationella utvecklingen där fler förbud infördes. Samtidigt byggde vi också ut fabriken och den ursprungliga byggnaden expanderade med fler produktionslinjer och lagerutrymmen.

90-talet

KUNGLIGT BESÖK

När trycket på fabriken ökar väljer man att köpa ytterligare en fabrik under 1992. Den ligger precis som i dag i Eket, en bit utanför Örkeljunga. Samma år fick även fabriken i Vallentuna besök av Kung Karl XVI Gustav och Drottning Silvia. Det var ett mycket uppskattat besök av personalen som stolt berättade om verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-talet

KUNGLIGT BESÖK

När trycket på fabriken ökar väljer man att köpa ytterligare en fabrik under 1992. Den ligger precis som i dag i Eket, en bit utanför Örkeljunga. Samma år fick även fabriken i Vallentuna besök av Kung Karl XVI Gustav och Drottning Silvia. Det var ett mycket uppskattat besök av personalen som stolt berättade om verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-talet

NY ANLÄGGNING UTOMLANDS OCH ÖKAD SPECIALISERING

Verksamheten fortsätter att växa i snabb takt och vi får också kunder i större geografisk bredd. När vi växer med en ny fabrik väljer vi därför att placera den i Vilnius för att komma närmare den baltiska och ryska marknaden.

Specialiseringen av de olika fabrikerna går in i nästa fas och vi inför GMP för kosmetik i anläggningen i Vallentuna. Kosmetiska produkter produceras därmed enbart i Vallentuna och tekniska och hushållsprodukter i Eket och Vilnius. I samband med detta utökar vi även med mer resurser och kompetens inom regulatori och produktutveckling!

2000-talet

NY ANLÄGGNING UTOMLANDS OCH ÖKAD SPECIALISERING

Verksamheten fortsätter att växa i snabb takt och vi får också kunder i större geografisk bredd. När vi växer med en ny fabrik väljer vi därför att placera den i Vilnius för att komma närmare den baltiska och ryska marknaden.

Specialiseringen av de olika fabrikerna går in i nästa fas och vi inför GMP för kosmetik i anläggningen i Vallentuna. Kosmetiska produkter produceras därmed enbart i Vallentuna och tekniska och hushållsprodukter i Eket och Vilnius. I samband med detta utökar vi även med mer resurser och kompetens inom regulatori och produktutveckling!

2010-talet

NYTT NAMN

År 2016 byter Aerosol Scandinavia namn till det namn vi känner idag, Paragon Nordic. Namnbytet föddes ur att vi en längre tid producerat mer än bara aerosoler men namnet fortfarande kommunicerade att vår verksamhet var begränsad till denna förpackningstyp. Med det nya namnet hoppas vi på ett ännu bättre sätt kunna förmedla vår bredd och vårt fokus på kvalitet då Paragon betyder förebild. År 2015 fick vi även det stora nöjet att välkomna Norosol i Skarnes som en del av koncernen.

2010-talet

NYTT NAMN

År 2016 byter Aerosol Scandinavia namn till det namn vi känner idag, Paragon Nordic. Namnbytet föddes ur att vi en längre tid producerat mer än bara aerosoler men namnet fortfarande kommunicerade att vår verksamhet var begränsad till denna förpackningstyp. Med det nya namnet hoppas vi på ett ännu bättre sätt kunna förmedla vår bredd och vårt fokus på kvalitet då Paragon betyder förebild. År 2015 fick vi även det stora nöjet att välkomna Norosol i Skarnes som en del av koncernen.

2020 - talet

INNOVATION OCH NYA PRODUKTTYPER

Vi arbetar löpande med modernisera och effektivisera våra anläggningar. Några sådana exempel är bland annat utrustning för produktion av hårvaxer, schampo & balsam. Innovation är viktigt för oss och vår produktutvecklingsavdelning och miljö- och kvalitetsavdelning växer snabbt då dessa områden blir allt viktigare både för oss, våra kunder och konsument. 

2020 - talet

INNOVATION OCH NYA PRODUKTTYPER

Vi arbetar löpande med modernisera och effektivisera våra anläggningar. Några sådana exempel är bland annat utrustning för produktion av hårvaxer, schampo & balsam. Innovation är viktigt för oss och vår produktutvecklingsavdelning och miljö- och kvalitetsavdelning växer snabbt då dessa områden blir allt viktigare både för oss, våra kunder och konsument.