Lagefterlevnad och regulatoriska tjänster

Tryggheten med regulatorisk expertis


I våra team medverkar alltid specialister på lagstiftning och kvalitet genom alla faser: från ingrediens- och förpackningsval till produktion till frågeställningar i samband med att produkten placeras på marknaden. Att de finns under samma tak som utvecklings- och tillverkningspersonal ger en effektiv process och du sparar tid och pengar på att slippa anlita en fristående byrå för exempelvis produktregistreringar och granskning av informationen på förpackningen. 

Tillsammans ser vi till att din produkt uppfyller gällande krav och kan konkurrera på marknaden.

Vi hjälper dig med:

Innehåll, produktpåståenden och produktsäkerhet

Råd och regelverk för konsumentprodukter uppdateras hela tiden och det kan vara svårt att hänga med i svängarna. Samtidigt har du som placerar en produkt på marknaden ett stort ansvar för att den är säker, når kvalitetskraven och ger det resultat du lovar. När du utvecklar en produkt tillsammans med Paragon Nordic får du verktyg och hjälp att välja rätt och göra rätt, även utan specialkunskap inom kemi eller lagstiftning. 

Vi utvärderar dina önskade ingredienser ur ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv, analyserar de produktpåståenden (claims) du vill kunna göra och ger dig underlag för produktmärkning och innehållsförteckning.

Det gör att du kan fokusera på annat – som att testa formuleringar och förpackningar, utforma det grafiska uttrycket och vässa din marknadsföringsplan. 

Vi hjälper dig med:

Innehåll, produktpåståenden och produktsäkerhet

Råd och regelverk för konsumentprodukter uppdateras hela tiden och det kan vara svårt att hänga med i svängarna. Samtidigt har du som placerar en produkt på marknaden ett stort ansvar för att den är säker, når kvalitetskraven och ger det resultat du lovar. När du utvecklar en produkt tillsammans med Paragon Nordic får du verktyg och hjälp att välja rätt och göra rätt, även utan specialkunskap inom kemi eller lagstiftning. 

Vi utvärderar dina önskade ingredienser ur ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv, analyserar de produktpåståenden (claims) du vill kunna göra och ger dig underlag för produktmärkning och innehållsförteckning.

Det gör att du kan fokusera på annat – som att testa formuleringar och förpackningar, utforma det grafiska uttrycket och vässa din marknadsföringsplan. 

Redigering av produktdekor (artwork)

Vi hjälper dig göra justeringar av artwork och mindre designförändringar till dina produkter. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi även se till att designen är korrekt ur en regulatorisk synvinkel, med rätt ordval och storlek på märkningar, informationstexter och liknande.

Tredjepartsmärkningar

Vill du ha en miljömärkt produkt? Eller tydligt visa konsumenten att den är vegansk? Vi har erfarenhet av en rad externa märkningar för konsumentprodukter, bland annat Svanen, Astma & Allergiförbundet, Vegan Society Trademark och Bra miljöval. Fråga oss gärna även om andra produktmärkningar!

Produktinformationsdokument och säkerhetsdatablad

Vi hjälper dig sammanställa den dokumentation du behöver för att leva upp till lagkraven. För en kosmetisk produkt är Produktinformationsfilen (PIF) en av de viktigaste handlingarna och innehåller bl a produktbeskrivning, säkerhetsrapport, tillverkningsprocess och bevis på produktpåståenden. För kem-tekniska produkter skapar vi dina säkerhetsdatablad (SDS) enligt REACH/CLP.

    

    

    

Produktregistreringar

Är du osäker på var och när din produkt skall registreras för att få säljas? För produkter som utvecklats hos Paragon Nordic kan vi utföra de nödvändiga registreringarna eller leverera den dokumentation som behövs för att du skall kunna göra det på egen hand. Vi har erfarenhet av att registrera såväl kosmetiska som kem-tekniska produkter och biocider inom huvudsakligen EU och Storbritannien.

Free Sales Certificate

Ska du sälja dina produkter utanför EU? Då kan du behöva ett så kallat Free Sales Certificate. Vi hjälper dig sammanställa all nödvändig information och ordnar viseringsstämpling genom Handelskammaren.

Allmän rådgivning och support

Vi finns alltid här om du har frågor om dina produkter. Vi kan hjälpa dig med rådgivning inom områden som klassificeringar för transport eller andra ändamål, avsedd användning och reklamationer.

Kontakta oss