Produktutveckling och kontraktstillverkning

Din leverantör av produkter för industri och maskinunderhåll

Högpresterande produkter för maskinskötsel och industri

Din produkt ska återspegla ditt varumärkes egenskaper och möta de krav och förväntningar din målgrupp har. På Paragon Nordic skapar vi produkter för industri och maskinunderhåll som kombinerar effektivitet och resultat med det senaste från forskning. Med lång erfarenhet av att utveckla och producera teknik- och industriprodukter förverkligar vi din produktidé med kvalitet, funktionalitet och hållbarhet i fokus. I våra tillverkningsanläggningar fyller vi både produkter med aerosolteknik och många andra förpackningsalternativ.

 


Några exempel på produktkoncept vi arbetar med inom industri och maskinunderhåll:


Underhåll av maskiner och apparatur

 • Avfettning
 • Lösningsmedel
 • Maskinrengöring
 • Rostlösare
 • El-rengöring
 • Luftspray/blåsrent
 • Smörjmedel, såsom klisterolja, skärolja och universalspray
 • Kylmedel
 • Antifrysmedel
 • Fönsterputs
 • Siktmedel mot imma

Byggnation

 • Läckfinnare/täthetskontroll
 • Tätningsmedel
 • Färgmarkörer
 • Svetsprimers och medel mot svetsstänk

Hygien och hudvård

 • Ytdesinficering och handdesinfektion (mer information)
 • Tvål och rengöringsprodukter för hud
 • Hudkräm

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss


Ta gärna kontakt med någon av våra Account Managers för att veta mer om hur vi tillsammans kan utveckla och producera din nästa produkt.

HITTA ACCOUNT MANAGER