Nyheter och artiklar

2021-03-18

Så ska våtservetter märkas inom EU


I sin strävan mot FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, har EU-kommissionen tagit fram krav* på märkning av plastprodukter för engångsbruk som träder i kraft den 3 juli, 2021. Av de produkter som Paragon Nordic tillverkar omfattas våtservetter.


Vad är en plastprodukt för engångsbruk?

Definitionen är en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats, konstruerats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att sändas tillbaka till en producent för att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för. En typ av engångsplastprodukt är våtservetter, det vill säga det vill säga på förhand våta servetter för personlig hygien eller användning i hushåll. 


Märkning av våtservetter

Våtservetternas förpackning ska märkas med den harmoniserade symbolen Plastic In Product (se nedan). Om flera försäljningsenheter förs samman i en grupp på försäljningsstället ska varje försäljningsenhet vara försedd med en märkning på sin förpackning. Märkningen krävs dock inte för förpackningar med en yta på mindre än 10 cm2

Det nya regelverket tillåter att produkter som placeras på marknaden innan 4 juli 2022 märks med symbolen i form av ett klistermärke. Därefter måste den ingå som en ordinarie del av etiketten. 

Du kan läsa mer om märkningskravet hos Naturvårdsverket samt hos Europakommissionen

* Direktiv (EU) 2019/904 i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151
Paragon Nordic hjälper dig

Som kund hos oss kan du få stöd i att säkerställa korrekt märkning av alla dina produkter, oavsett om det gäller våtservetter, aerosoler eller andra format. Din Paragon Nordic-kontakt kan berätta mer om våra regulatoritjänster.  

Är du inte kund idag? Våra säljare hjälper dig gärna vidare!


 

Tillbaka till nyhetsflöde