Nyheter och artiklar

2021-11-11

Hallå där! Åsa Johnson, Head of Quality, Sustainability & Regulatory Affairs

 

Vad innebär kvalitetsarbete på Paragon Nordic?

Kvalitet på en produkt eller tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Att kunna nå dit är ett gemensamt arbete för hela företaget och alla anställda, som drivs av ledning och ett dedikerat kvalitetsteam. Paragon Nordic arbetar med avdelningsöverskridande processer och försöker visa hur viktig den enskildas och gruppens roll är i helheten. Vi fångar upp avvikelser och reklamationer och arbetar aktivt med ständiga förbättringar och projekt inom olika områden. Kvalitetsteamet arbetar med alla avdelningar och alla processer i företaget, och eftersom vi är en producerande verksamhet är mycket av vårt arbete även kopplat till produktionen.  

 

Vad betyder Paragon Nordics ISO-certifieringar?

Själva certifieringen är ett bevis på att vi arbetar med uppsatta krav och ständiga förbättringar inom specifika områden, exempelvis kvalitet och miljö. Det innebär också att vi på ett enklare sätt kan visa att vi uppfyller kundkrav och även lagkrav. Vi upplever också att det är en stolthet att kunna visa upp det arbete som läggs ner på dessa frågor.
 

Vad har du för bakgrund och hur blev du en kvalitetsperson?

I grunden är jag utbildad kemist, men har arbetat inom flera olika närliggande områden tidigare, vilket ledde mig in på kvalitetsarbete. 

 

Vad uppskattar du mest med att jobba med kvalitet?

Ingen dag är den andra lik, man lär sig ständigt nya områden och man får en överblick över företagets arbete. 

 

Vilka 3 egenskaper är extra bra att ha inom kvalitetsarbete?

Man ska tilltalas av att arbeta med många olika saker, förstå sammanhang och tycka om förbättringar. 

 


 


ISO 14001
Företagets ledningssystem är sedan många år certifierat enligt miljöledningsstandardenISO 14001. Ett systematiskt miljöarbete ger flera fördelar såsom minskad användning av resurser och material, minskad avfallsproduktion, ökad andel förnybara resurser, ökad miljökompetens och en ökad dialog mellan företaget och omgivningen. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att i det dagliga arbetet göra miljömässigt medvetna val i framtagandet av högkvalitativa produkter.

ISO 9001
Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det betyder vi åtagit oss att arbeta efter åtta viktiga principer: ledarskap, kundfokus, processinriktning, systembaserat angreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och inte minst ständiga förbättringar. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättra verksamheten för att möta våra kunders behov. 

GMP Cosmetics/ISO 22716
GMP står för Good Manufacturing Practice eller God Tillverkningssed. Det är ett system för att säkerställa att produktion sker enligt fastställda krav och med god spårbarhet. Vi ligger i framkant gällande de ökade europeiska kraven på kosmetikens område och har certifierat oss enligt ISO 22716 vilket tydligt visar att vi uppfyller lagkravet på GMP för kosmetik. Vi erbjuder också våra kunder regulatoriska tjänster såsom registrering av produkter, säkerhetsbedömningar och sammanställning av Produktinformationsdokument, allt i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillbaka till nyhetsflöde