Nyheter och artiklar

2018-12-13

Nya regler gällande "fri från" claims i EU

Många produkter har texter och märkningar som informerar konsumenter om vad produkten inte innehåller, så kallade ”free from” claims. Denna typ av påståenden har varit under utredning av EU och för en tid sedan kom ett tekniskt dokument, en vägledande guideline för produktpåståenden av kosmetiska produkter. Läkemedelsverket har nu gått ut med information om att de ser detta tekniska dokument som ett krav och kommer att använda det att granska mot när de inspekterar kosmetiska produkter och dess märkning. Dokumentet blir gällande 1:a Juli 2019 och är framtaget för att gälla i hela EU.

I dokumentet tar man upp en generell syn på bevisföring av produktpåståenden men också ett flertal särskilda påståenden, de som är särskilt vanligt förekommande. Kortfattat fastställs följande gällande ”fri från” claims:

- Det är förbjudet att skriva ”fri från ämnen som är förbjuden enligt lag”. Detta är inget man får förtydliga då det är en förutsättning att följa lagen för att släppa ut produkten på marknaden. ”Ej testat på djur” /cruelty free är ett sådant exempel då det är förbjudet i lag i EU att testa produkter på djur.

- Det är förbjudet att skriva ”fri från en särskild råvara/ alt. kategori av råvara som anses säker i enlighet med lagstiftning”. Ex. fri från parabener. Det är konstaterat att parabener är säkra för användning i kosmetiska produkter om man uppfyller satta restriktioner, vilket är en förutsättning att släppa ut produkten på marknaden.
- Fri från konserveringsmedel kan för vissa produkttyper anses ok, man ska dock bevisa att ingen av råvarorna innehåller något konserverande ämne. Produkten ska vara helt fri från konserveringsmedel.
- Fri från parfym anses ok om man har bevis för att produkten är helt fri från parfym. Produkter med detta påstående får ej innehålla eteriska oljor med doftsättning eller innehålla en ingrediens som har en parfymeringsfunktion i produkten oavsett dess andra möjliga funktioner i produkten.  

 

När det gäller ”fri från parfym” påståenden så har man valt att godkänna detta då ett stort antal personer är allergiska mot just parfym. Det anses därför vara ett informationsval för slutanvändare. Om doftsättningen av en produkt görs med exempelvis eteriska oljor måste dock ”parfum” finnas med i innehållsförteckningen.

Tillbaka till nyhetsflöde