UFI-koder och anmälan till Giftinformationscentraler 

Gäller inte kosmetiska produkter. 

Den 1 januari 2021 har passerat och därmed även införandet av kravet att anmäla produkter till ECHA och vidare till berörda myndigheter som hanterar information för medicinsk rådgivning i nödsituationer, så kallade giftinformationscentraler.

Paragon Nordic har enligt CLP-förordningen skyldighet att anmäla alla produkter som omfattas av förordningen. Detta oavsett om ni som distributör också väljer att göra en frivillig anmälan. Som kund hos oss behöver ni alltså inte göra någon egen anmälan förutsatt att vi fått information om var och hur produkten i fråga placerats på marknaden. 

UFI-koder

För varje anmälan Paragon Nordic utför genereras en unik UFI-kod som ska placeras på produktens dekor. Väljer ni att göra en egen anmälan (frivillig eller kompletterande) ska den UFI-kod ni själva genererar vara den kod som placeras på slutprodukten. I er anmälan ska ni då referera till den UFI-kod ni erhållit av Paragon Nordic. 

UFI-koden hittar du i SDS-dokumentet som genereras av Paragon Nordic.

Som produktens distributör ansvarar ni för dekoren och med detta även placering av korrekt UFI-kod. Vi granskar alla dekorer som Paragon Nordic har ansvar för att köpa in och godkänner dessa för tryck och produktion.

Dekorer på befintliga produkter som skapades innan detta lagkrav och som saknar UFI kod ska alltså inför nästa tillverkning uppdateras för att säkerställa att UFI kod placeras på dekoren. Har ni frågor om UFI-koder inför att dekoren ses över, kontakta er Kundkoordinator på Paragon Nordic. 

Samtliga UFI koder Paragon Nordic genererar är så kallade dolda UFI-koder och kan inte spåras till Paragon Nordics momsnummer.