Aerosoler med drivgas och bag-on-valve

Trycksatta produktformat

Aerosoler: för dig med höga krav på produktprestanda


Paragon Nordic är Sveriges största aerosoltillverkare med unik expertkunskap om trycksatta produkter på den skandinaviska marknaden. Med oss kan du utveckla och fylla aerosoler inom alla produktområden.

Tillsammans med våra produktutvecklare och förpackningsspecialister väljer du behållarens material, vanligtvis plåt eller aluminium, liksom diameter och höjd på din produkt för att passa formuleringen, slutanvändaren och matcha ditt varumärkes övriga produkter. Vi har erfarenhet av både traditionella aerosoler, där produktens innehåll blandas med gas, och det nyare formatet Bag-on-Valve som håller gasen separerad från ingredienserna.

En aerosol kan göras som exempelvis spray, mousse, skum eller gel.
 

Smidigt, hygieniskt och hållbart

En aerosol har många fördelar, inte minst att den är otroligt enkel och effektiv att dosera och använda. Det krävs mindre mängd produkt än med många andra förpackningsalternativ för att uppnå önskad effekt. 

En trycksatt behållare är också helt försluten. Alltså slipper du spill. Det förhindrar också yttre påverkan och upprätthåller hygien eftersom bakterier och smuts inte kan komma in i produkten. Därför behövs inget konserveringsmedel. En aerosolprodukts långa livslängd gör dessutom att du kan använda produkten tills den är tom, vilket minimerar mängden avfall. 

Ytterligare miljöfördelar finns när det gäller aerosoler, som att behållaren är helt återvinningsbar. När förpackningen är det faktiska applikationsverktyget behövs heller inga penslar, svampar, trasor, vätskor för rengöring av material etc. 


 

Aerosoler med drivgas

Den vanligaste aerosoltypen innehåller drivgas, som för med sig produktens innehåll ut ur behållaren när ventilen öppnas med tryckknappen. Efter att freon blev bannlyst i Sverige 1979, är drivgaser som används i aerosoler inte skadliga för ozonskiktet.  Några exempel på drivgaser är:

  • Tryckluft
  • Butan/propan
  • DME
  • CO2
  • Nitrogen (kvävgas)
     

Inom Paragon Nordic har vi även gjort en satsning för miljö och hållbarhet genom att erbjuda Grön Drivgas med lägre koldioxidutsläpp.

 

Bag-on-valve

Formatet Bag-on-valve (BOV) har fått ett rejält uppsving under de senaste åren och fungerar för många olika produktkoncept, från duschmousser till ansiktsmister. Bag-on-valve passar dig som vill ha aerosolförpackningens fördelar, men där produkten istället för att använda traditionell drivgas är trycksatt med komprimerad luft eller kvävgas helt skild från produktens övriga ingredienser.