Plastguide - från tillverkning till återvinning

Plast


Plast är ett material som vi använder allt mer i världen. Det är ett smidigt, billigt och praktiskt material som används till en mängd olika varor på grund av sina stora möjligheter – men det görs till största delen av fossil olja, innehåller ofta gifter och bryts inte ned i naturen.

Här kommer vi att berätta mer om olika typer av plast, återvinning och hur du kan göra skillnad som konsument och/eller varumärkesägare.

HDPE

Polyeten skapas genom polymerisation av eten. Monomeren uppfyller inte Naturskyddsföreningens 
urvalskriterier för farliga kemikalier.

PE är ett mångsidigt plastmaterial, genomskinligt till halvgenomskinligt, och den kan bearbetas både till mjuka och hårda produkter. Beroende på materialets densitet, delas PE in i olika grupper.  LDPE eller HDPE. LDPE/PE-LD är lågdensitets-PE och används i, till exempel, plastfilmer. HDPE eller PE-HD (högdensitets-PE) används i t.ex förvaringskärl för livsmedel och kemikalier. PE är den plast som globalt har de största volymerna årligen.

Plastklassningskod 2 - Högdensitetspolyeten

LDPE

LDPE är polypropen i låg densitet. (Se HDPE.)

Plastklassningskod 4 - Lågdensitetspolyeten

PLA

PLA är en polyester som görs av mjölksyra. Som många andra termoplaster kan den formas till både film och fibrer. Den är biologiskt nedbrytbar. PLA används bland annat till matförpackningar, plastpåsar, engångsplastglas och plastfilm till jordbruksändamål. PLA-plast är en ofarlig plast som dessutom är biologiskt nedbytbar. Dock har vissa studier visat
att produkter tillverkade av PLA släpper ifrån sig plastkemikalier vid kontakt med livsmedel.

PET

Polyetentereftalat (PET) är en av de absolut mest använda plasterna och förekommer i produkter som burkar och plastflaskor. Kännetecknande för PET är att det nästan inte väger någonting och att det är slagtåligt. PET används
också i textilier och förpackningar. Material av PET kan innehålla färgämnen.

Plastklassningskod 1 - Polyetylentereftalat

PP

Polypropen är en termoplast som används i produkter som matbehållare, förpackningar, leksaker, möbler och textilier. Kännetecknande för polypropen är att det är slitstarkt, genomskinligt samt tål kemiska påfrestningar, till exempel
att sura livsmedel ligger länge i en förpackning. Polypropen kan ibland innehålla färgämnen, antioxidanter och i
vissa fall flamskyddsmedel.

Plastklassningskod 5 - Polypropylen

PS

Polystyren är en vanlig och billig termoplast av styren som förekommer i många olika typer av plastprodukter.
Monomeren styren misstänks vara hormonstörande. Användningsområden omfattar höljen till hushållsapparater, livsmedelsförpackningar, laboratorieplaster, till exempel petriskålar, bygg- och konstruktionsmaterial. Polystyren-plast finns i en kvalitet som kallas expanderbar polystyren (EPS; frigolit i dagligt tal).

Plastklassningskod 6 - Polystyren

HUR KAN DU GÖRA SKILLNAD?


Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Det gäller även när det gäller förpackningsval. När du väljer förpackning för en produkt så finns det en beslutshierarki (se nedan bild) man kan ha i åtanke för att ta så bra och hållbara beslut som möjligt. 

Det bästa ur ett miljöperspektiv är såklart att minimera plastanvändandet, det vill säga att använda så lite material som möjligt i produkterna. Om det är möjligt, försök designa förpackningen så att man kan återanvända den, t.ex som refill. Välj material som kan återvinnas och märk tydligt på förpackningen hur konsumenten ska göra för att återvinna produkten

Att skapa den perfekta hållbara produkten är en utmaning och valen man ska göra är många. Hur ser man till att förpackningens material färg, lim, etikett mm blir så miljövänliga som möjligt? 

Klicka här nedan och ladda ner vår lathund för att se hur du tar de bästa besluten för just din produkt! 

Hjälp konsumenten

SORTERA RÄTT

En enkel sak att göra för att bidra till en bättre miljö är att märka din förpackning med återvinningssymbolen och tala om för konsumenten hur förpackningen ska sorteras. Till exempel för en HDPE-flaska med PP-lock: ’Ta bort locket från flaskan och sortera både lock och flaska som plastförpackning’.

Hur mycket återvinns?

I Sverige har Förpacknings- och tidsskriftinsamlingen (FTI) huvudansvaret för insamling av hushållens avfall.
Förpackningarna kan lämnas in på återvinningsstationer på olika platser i din kommun och i vissa kommuner finns fastighetsnära hämtning. 2017 gick 44% av all insamlad plast i Sverige till materialåtervinning. 

Öka återvinningsbarheten -

ANVÄND SAMMA PLAST!

Vi kan inte stå bredvid konsumenten och hjälpa hen göra. Det vi kan göra är dock att påverka med smart design. Val av material, färg och tillsatsämnen påverkar hur eftertraktat det återvunna materialet blir och om det är möjligt att sortera ut och återvinna plasten.

För att hela förpackningen ska återvinnas på ett bra sätt, och för att undvika kontamination bör hela förpackningen vara gjord av samma plasttyp. En HDPE-flaska bör alltså ha en kork av HDPE osv.

DEN GYLLENE PLASTREGELN: ANVÄND SAMMA MATERIAL I HELA FÖRPACKNINGEN

HDPE-FLASKA + HDPE-KORK + HDPE-ETIKETT = LÄTTARE ATT ÅTERVINNA

HDPE-FLASKA + PP-KORK + PAPPERSETIKETT = SVÅRARE ATT ÅTERVINNA

Ett enkelt sätt att göra stor skillnad

Återvinning


En producerad plastförpackning försvinner enbart om den eldas upp. Då majoriteten av alla förpackningar inte äldas upp eller återvinns finns det idag plastskräp i både haven och naturen. En PET-flaska tar t.ex 450-1000 år att brytas ned i naturen och en plastpåse 50-100 år. Studier visar att om vi fortsätter som vi gör kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. 

Återvinning är en av nycklarna till en framtid med en cirkulär ekonomi. Dock har även återvinning sina begränsningar. Plast kan bara återvinnas 2-3 gånger då plasten bryts ned lite vid varje återvinningsomgång. Den tappar då styrka, stabilitet och kvaliteten försämras. Som vi har visat tidigare finns det många olika typer av plaster som används i förpackningsindustrin och för att kunna återvinna materialet måste dessa plastsorter separeras från varandra. Återvinningssystemet klarar små mängder av inblandad plast, men stora mängder kan ställa till problem.

Som konsumenter kan vi återvinna men som varumärken, producenter och utvecklare har vi också ett ansvar i att underlätta för konsumenter att återvinna genom att försäkra oss om att den förpackning vi väljer för vår produkt är återvinningsbar samt att minimera storlek och förpackningsmaterial...

År 2050 beräknas platsanvänding i EU ha ökat från 49 till 62 miljoner ton per år. 60% av plasten 2050 kan produceras med återvunnen plast.

En producerad plastförpackning försvinner enbart om den eldas upp. Då majoriteten av alla förpackningar inte äldas upp eller återvinns finns det idag plastskräp i både haven och naturen. En PET-flaska tar t.ex 450-1000 år att brytas ned i naturen och en plastpåse 50-100 år. Studier visar att om vi fortsätter som vi gör kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. 

Återvinning är en av nycklarna till en framtid med en cirkulär ekonomi. Dock har även återvinning sina begränsningar. Plast kan bara återvinnas 2-3 gånger då plasten bryts ned lite vid varje återvinningsomgång. Den tappar då styrka, stabilitet och kvaliteten försämras. Som vi har visat tidigare finns det många olika typer av plaster som används i förpackningsindustrin och för att kunna återvinna materialet måste dessa plastsorter separeras från varandra. Återvinningssystemet klarar små mängder av inblandad plast, men stora mängder kan ställa till problem.

Som konsumenter kan vi återvinna men som varumärken, producenter och utvecklare har vi också ett ansvar i att underlätta för konsumenter att återvinna genom att försäkra oss om att den förpackning vi väljer för vår produkt är återvinningsbar samt att minimera storlek och förpackningsmaterial...

År 2050 beräknas platsanvänding i EU ha ökat från 49 till 62 miljoner ton per år. 60% av plasten 2050 kan produceras med återvunnen plast.

Plasten får nytt liv


Att återvinna förpackningar är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för miljön men vad händer efter att du har sorterat och slängt din plast vid en återvinningsstation? Och vad finns det för alternativ när det gäller förpackningar av återvunnen plast?

Plastförpackningar står idag för den absolut största delen av användning av virgin plast. Det har bara det senaste året dykt upp en stor andel nya valmöjligheter och leverantörer när det gäller förpackningar av återvunnet plast.  Det erbjuds förpackningar med allt ifrån en andel återvunnen råvara till förpackningar gjorda av 100% återvunnen plast. Det finns även plast som marknadsförs som Ocean waste plast - dvs plast som samlats upp ur havet, samt social plastic - dvs plast som samlats upp av människor i länder med hög fattigdom mot en ersättning. 
Marknaden för återvunnen plast utvecklas löpande. Prata med oss, din leverantör eller producent om vilka alternativ som finns på marknaden och passar bäst för din produkt. 

1. Grovsortering

Plasten lastas av på en hårdgjord yta och stora och felsorterade föremål sorteras bort med en gripklo.

2. Finsortering

Mindre plastföremål sorteras ut med hjälp av luftsortering, NIR-teknik, densitetsskillnader och manuell sortering. Mjukplasten blåses bort från hårdplasten och hårdplasten sorteras vidare i NIR. Plasten sprids på ett rullband som passerar en NIR-detektor. Om detektorn identifierar plasten som en av de valda plasterna blåses föremålet av från bandet. Om NIR-detektorn inte kan identifiera plasten stannar föremålet på bandet.

3. Krossning, tvättning & nedmalning

Den sorterade plasten krossas, tvättas och mals ner. Tvätten görs i form av ett densitetsbad där polyolefiner (PP och PE) som flyter sorteras från övrig plast  (PVC, PET och PS) som sjunker.

4. Packning & leverans

Den nedmalda plasten packas och 
levereras till kund/producent av förpackningar.