Farmasiprodukter fra egne patent eller felles utvikling!

Paragon Nordic tilbyr våre kunder fleksible løsninger som enten tar utgangspunkt fra ferdige konsept eller der vi sammen utvikler et produkt fra scratch. Virksomhetens fokus og spesialitet ligger innen utvikling og produksjon av alle ulike former for spraybokser innen legemidler og medisinteknikk med kapasitet til å produsere 3 millioner enheter per år. Kunnskap og erfaring finnes for å utvikle produkter både innen humanmedisin og veterinærmedisin.

Läkemedelsverket, som er tilsynsmyndighet, har gitt Paragon Nordic tillatelse til å fylle legemidler tilvirket for sprayboks til topikalt bruk. All produksjon skjer i henhold til cGMP (current Good Manufacturing Practice) og foretaket er også registrert hos FDA for produksjon til det amerikanske markedet.

Noen av tjenestene vi tilbyr:

  • Utvikling av medisinteknikk i henhold til ISO 13485.
  • Produksjon i henhold til GMP av legemidler godkjent av Legemiddelverket.
  • Regulatorisk ekspertise innen medisinteknikk og legemidler
  • Teknisk ekspertise innen spraybokser, spray, mousse, lotion, pumper m.m.
  • Innovativ produktutvikling som kan virkeliggjøre dine ideer.
  • Patenterte basisformler for diverse hudlidelser som kan tilpasses dine behov.
  • Patenterte basisformler for nasal påføring som kan tilpasses dine behov.
  • Patenterte basisformler for påføring hals som kan tilpasses dine behov.