Tjenesteydelser og vores egne aktiviteter

Miljø og kvalitet

Sikkerhed frem for alt

Du vil være sikker på, at dine produkter ikke indeholder farlige ingredienser, at de ikke er testet på dyr, og at de er i overensstemmelse med love og bestemmelser. Når du arbejder med os, har du altid eksperter inden for kvalitet, lovgivning og bæredygtighed til din disposition, så du kan sove trygt om natten.

Tjenesteydelser

Vi har erfarne eksperter inden for produktudvikling, kvalitet og bæredygtighed integreret i vores teams, som tilbyder tjenesteydelser inden for disse områder, så processen bliver glat og effektiv for dig. Vi tilbyder også tjenesteydelser inden for artworks og billedbehandling. Læs mere nedenfor!

Bæredygtighed og kvalitet i vores virksomhed

For at forsikre os selv og vores kunder om, at vores produkter holder en høj kvalitet, arbejder vi efter flere regelsæt og certificeringer. Vi arbejder også med løbende forbedring af virksomheden og med at finde nye, mere bæredygtige arbejdsmetoder. Det er en del af vores værdier, vores vision og vores rutiner. Læs mere om vores certificeringer og bæredygtighedsarbejde nedenfor!  

En bæredygtig virksomhed

Vi vil gøre en forskel

At bidrage til en bæredygtig verden er en del af vores mission og vision. Det en en tro, som er integreret i hele vores virksomhed. Vi vælger at se bæredygtighed som en nøgle til ikke kun produktion og udvikling af produkter, men også til vores måde at arbejde på.

De miljømæssige faktorer er vigtige for os, da vi har en direkte indvirkning på miljøet i kraft af vores aktiviteter. Ved aktivt at arbejde med disse faktorer minimerer vi miljøpåvirkningen. Her er nogle eksempler på, hvordan bæredygtighed er en del af vores virksomhed:

  • Vi holder os opdaterede omkring materialer og råvarer for at sikre, at vi kun anvender ingredienser, der er godkendte af de relevante myndigheder, ikke er ved at blive udfaset eller potentielt indeholder skadelige stoffer.
  • Grøn DME 
  • ISO-certificeret
  • Kontinuerlig eliminering af miljøskadelige og farlige stoffer
  • Omfattende sikkerhedstiltag


Overordnet arbejder vi for at minimere miljøpåvirkning i hele produktcyklussen, hvilket bidrager til en mere bæredygtig verden. Læse vores ledelsespolitik her! og vores adfærdskodeks her!

 

En bæredygtig virksomhed

Vi vil gøre en forskel

At bidrage til en bæredygtig verden er en del af vores mission og vision. Det en en tro, som er integreret i hele vores virksomhed. Vi vælger at se bæredygtighed som en nøgle til ikke kun produktion og udvikling af produkter, men også til vores måde at arbejde på.

De miljømæssige faktorer er vigtige for os, da vi har en direkte indvirkning på miljøet i kraft af vores aktiviteter. Ved aktivt at arbejde med disse faktorer minimerer vi miljøpåvirkningen. Her er nogle eksempler på, hvordan bæredygtighed er en del af vores virksomhed:

  • Vi holder os opdaterede omkring materialer og råvarer for at sikre, at vi kun anvender ingredienser, der er godkendte af de relevante myndigheder, ikke er ved at blive udfaset eller potentielt indeholder skadelige stoffer.
  • Grøn DME 
  • ISO-certificeret
  • Kontinuerlig eliminering af miljøskadelige og farlige stoffer
  • Omfattende sikkerhedstiltag


Overordnet arbejder vi for at minimere miljøpåvirkning i hele produktcyklussen, hvilket bidrager til en mere bæredygtig verden. Læse vores ledelsespolitik her! og vores adfærdskodeks her!

 

Bæredygtighed som en grøn tråd


Miljø og kvalitet er vigtige kriterier i vores valg af produkter. Derfor har vi integreret eksperter i miljølovgivning, kvalitet og indkøb i vores teams. Sammen sikrer vi ikke blot, at dit produkt lever op til de gældende krav og lovgivning, vi forsøger også at længere endnu. For at forsikre os selv og vores kunder om, at vores produkter holder en høj kvalitet, arbejder vi efter flere regelsæt og certificeringer. Herunder kan du lære mere om disse: ISO 14001, ISO 9001, ISO 22716, GMP for kosmetik og GMP for lægemidler.

GMP Kosmetik / ISO 22716

GMP står for Good Manufacturing Practice (God fremstillingspraksis). Dette er et system, der sikrer at produktionen sker i henhold til fastlagte krav og med en god sporbarhed. Vi ligger forrest, når det gælder de øgede europæiske krav til kosmetikområdet, og har certificeret os i henhold til ISO 22716, hvilket tydeligt viser, at vi opfylder lovkravene for GMP for kosmetik. Vi tilbyder også vores kunder kvalitetstjenester så som registrering af produkt, sikkerhedsvurdering og sammenstilling af et produktinformationsdokument, alt i overensstemmelse med den nye lovgivning fra 2013.

ISO 14001

Virksomhedens ledelsessystem har i mange år været certificeret i henhold til miljøledelsesstandarden ISO 14001. Et systematisk miljøarbejde giver flere fordele så som en reduceret anvendelse af ressourcer og materiel, reduceret affaldsproduktion, øget andel af vedvarende ressourcer, øget miljøkompetence og en øget dialog mellem foretagendet og omverdenen. Certificeringen er et bevis på, at vores forpligtelse i det daglige arbejde er at gøre miljømæssige bevidste valg i fremstillingen af produkter af høj kvalitet.

ISO 9001

Virksomhedens ledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 9001. Det betyder, at vi forpligter os til at arbejde efter de vigtige principper: lederskab, kundefokus, procesindretning, systembaseret ledelse, medarbejderengagement, faktabaserede beslutninger, gensidige fordelagtige relationer til leverandører og ikke mindst løbende forbedringer. Certificeringen er et bevis på vores forpligtelse til konstant at forbedre virksomheden for at imødekomme vores kunders behov.

GMP for lægemidler

GMP står for Good Manufacturing Practice (God fremstillingspraksis). Dette er et system, der sikrer at produktionen sker i henhold til fastlagte krav og med en god sporbarhed. Systemet styrer i detaljer hvordan processen ser ud: alt fra personlig hygiejne og lokalernes renhed til styring af produktionsprocessen og maskiner samt kvalitetskontroller. Fremstillingsenheden for lægemidler inspiceres regelmæssigt, og er godkendt af lægemiddelstyrelsen til produktion af spraydåser.

Vores tjenesteydelser

Kvalitet og bæredygtighed er vigtige kriterier, når forbrugere vælger produkter. I vores teams er der eksperter i lovgivning, kvalitet og indkøb, og der er altid personale med speciale i kvalitet til stede før, under og efter produktionen af produkterne. Takket være vores lange erfaring kan vi hjælp med at svare på spørgsmål vedrørende dine produkter. Ved at have eksperter under samme tag som produktions- og udviklingspersonale får vi også kortere kommunikationsveje og en mere effektiv proces. Sammen sørger vi for, at dit produkt lever op til de gældende krav og kan konkurrere på markedet.

Produktregistrering

Paragon Nordic kan enten udføre registreringsprocessen eller tilvejebringe den nødvendige dokumentation til elektronisk produktinformation og registrering på EU's portal til registrering af kosmetikprodukter (CPNP) for produkter, der er udviklet af Paragon Nordic.

Produktinformationsdokumenter

Vi udarbejder de nødvendige produktdokumenter, der indeholder beskrivelse af produktet, sikkerhedsrapport, fremstillingsproces, bevis for anprisninger og information om dyreforsøg.

Sikkerhedsdatablade

Vi udarbejder sikkerhedsdatablade for kosmetikprodukter og sikkerhedsoplysninger i henhold til REACH for tekniske produkter, husholdningsprodukter og biocider. Vi kan også give dig den nødvendige dokumentation, hvis du selv vil tage dig af registreringen.

Generel rådgivning og support

Søger du efter svar angående dine produkter? Vi kan hjælpe dig med rådgivning og support til fx produktdesign, miljømærkning, tilsigtet anvendelse, klager og klassificeringer.

Ændringer i dekoration

Vi hjælper med at foretage ændringer i dekoration og mindre designændringer til vores kunders produkter. Takket være vores erfaring med produktion af disse produkter, kan vi også sikre, at designet er korrekt ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt.