Find vej i produktjunglen

Produktguide

Find vej i produktjunglen

Uanset om du er forbruger eller varemærkesælger, bliver du stillet over for spørgsmål om ingredienser, miljømærkning, emballagevalg og andre parametre, som påvirker dine produktvalg. Disse valg er ofte omgivet af ord, der ikke altid er til at forstå. Hvad betyder økologisk, miljømærket og vegansk? Og hvilke emballagetyper er bedst? På denne side bidrager vi til at forklare nogle af disse ord. Herunder finder du oplysninger om:

  • Miljømærkning
  • Begreber og lovgivning
  • Fordele ved spraydåser
del

Miljømærkninger


Der findes miljømærker inden for de fleste produktområder. Herunder forklarer vi nogle af de produktmærkninger, der ofte ses på det nordiske marked. Informationerne er indsamlet fra mærkningernes respektive hjemmesider. Vær venlig at informere os, hvis du synes, at vi mangler en mærkning!

Svanen

Svanemærket kriterier stiller krav til fx produktindhold og anvendelse af miljøskadelige kemikalier, udslip til luft, vand og jord, energi- og ressourceforbrug og hvordan affald håndteres. Svanemærket stiller også krav om høj kvalitet kvalitet og funktion. Kravene behandles sammen med eksperter fra erhvervssektoren, miljøorganisationer og myndigheder. I dag kan næsten 200 forskellige produkter eller tjenesteydelser mærkes med Svanemærket. Tusindvis af produkter lige fra rengøringsmidler og lys til hoteller og restauranter er mærkede med Svanemærket. Der findes i øjeblikket cirka 1100 licenser og mere end 10.000 svanemærkede produkter i Sverige (2014). Læs mere på www.svanen.se

Fairtrade

Fairtrade hjælper landmænd og ansætte med at forbedre deres arbejds- og levevilkår på egen hånd. Fairtrade er en uafhængig certificering, der har til formål at bekæmpe fattigdom og styrke menneskers indflydelse og handlekraft – med henblik på at skabe forandring og udvikling. Kravene er baseret på internationale Fairtrade-kriterier for økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Fairtrade har tidligere været kendt for levnedsmiddelprodukter, men i dag kan hudpleje- og kosmetikprodukter også mærkes med Fairtrade. Læs mere om Fairtrade på www.fairtrade.net.

Astma- og Allergiforeningen

Foreningens anbefaling af produkter bør ses som vejledende for forbrugeren i søgningen efter produkter, der er gode set fra en allergisk synsvinkel. Svalemærkede produkter er mærket med foreningens navn og varemærke. Produkterne er fri for parfumestoffer og indeholder ikke allergener eller irriterende stoffer i mængder, hvor der findes kendte, medicinsk rapporterede tilfælde. Læs mere på www.astmaochallergiforbundet.se

Basta & Beta

BASTA er et videnskabeligt baseret system til udfasning af særligt farlige stoffer fra byggeprodukter. I BASTAs register kan man søge efter byggeprodukter, der lever op til høje krav til kemikalieindhold. Produkter med BASTA-mærket lever op til systemets højeste krav vedrørende udfasningsstoffer og risikoreducerende stoffer. Produkter med BETA-mærket lever op til systemets grundlæggende krav til stoffer, der er udfaset. Alle produkter der er mærket med BASTA eller BETA, opfylder kravene til kemikalieindhold i "Miljøbyggeri". Læs mere på www.bastaonline.se

Ecocert

ECOCERT er en organisation til certificering af naturlig og økologisk hudpleje og kosmetik. For at et hudplejeprodukt skal kunne få ECOCERTs logotype, er det vigtigt at følgende kriterier er opfyldt:

  • At indholdet består af mindst 95 % naturlige ingredienser.
  • At mindst 10 % af indholdet kommer fra økologiske afgrøder.
  • Produktet indeholder ingen genmodificerede stoffer, parabener, fenoxyetanol eller ingredienser, der stammer fra petrokemi eller syntetisk kemi.
  • Produkterne er ikke testet på dyr.
  • At emballagen er biologisk nedbrydelig.
  • At etiketten og indholdet skal være gennemskuelig for forbrugerne.

Læs mere på www.ecocert.com

EU Ecolabel (EU-blomsten)

I 1992 vedtog Europa-Kommissionen at indføre et fælleseuropæisk miljømærke. Nøjagtig som de nordiske lande er blevet enige om et officielt miljømærke, det nordiske svanemærke, er EU blevet enige om et fælles europæisk miljømærke. EU-blomsten (eller EU-Ecolabel, som det også kaldes) er EU's officielle miljømærke, der er vedtaget af EU-kommissionen. I Sverige er Miljömärkning Sverige AB ansvarlige for udvikling af kriterier for den nordiske svane og EU-blomsten og udfører kontroller og udsteder licenser.

I dag har EU-blomsten kriterier for cirka 30 forskellige typer af produkter og tjenesteydelser. Det omfatter rengøringsmiddel, sæbe, shampoo, opvaskemiddel, opvaskemaskiner, varmepumper, tv-apparater, køleskabe, computere, glødepærer, vaskemiddel, støvsugere, sko, tekstiler, campingpladser, papirprodukter, madrasser, træmøbler, gulve og smøremidler.
Læs mere på www.ecolable.eu

Kosmetikprodukter

Begreber og lovgivning


I dag anvendes der mange forskellige begreber ved markedsføring af produkter og deres ingredienser. Som forbruger stiller vi også høje krav, til de produkter vi køber, og forventer at de lever op til vores forventninger. Men hvad betyder det, når et produkt er vegansk? Og vidste du, at ingen kosmetikprodukter der fremstilles i Europa, må testes på dyr ifølge loven? Samtidig er der ingen lovgivning om, hvor meget af ingredienserne i et økologisk produkt der skal være økologisk. Vi håber at kunne hjælpe med at kaste lys på nogle af udtrykkene her! 

Kosmetikprodukter og dyreforsøg/Cruelty Free

Mange forbrugere spørger efter produkter, der ikke er testet på dyr, også kaldet Cruelty Free-produkter. I Den Europæiske Union har det ifølge loven været forbudt for virksomheder, der producerer og udvikler kosmetikprodukter, at teste deres produkter på dyr siden 2004. Sidan 2013 har der været et totalt forbud mod alle former for dyreforsøg, både til at teste produkterne og deres ingredienser. Grunden til at det ikke har en mere fremtrædende position i markedsføringen af kosmetik, er, at det helt enkelt drejer sig om at overholde loven. Hos Paragon Nordic overholder vi naturligvis loven, og alle produkter udviklet og produceret af os er, som de siger, Cruelty Free!

Veganske kosmetikprodukter

Veganske produkter er produkter, der ikke indeholder ingredienser fra dyr. Ingen dele af dyr eller stoffer der er fremstillet af dyr, er tilladt. Det drejer sig eksempelvis om bivoks og honning. Vegan Society er et eksempel på en organisation, der tilbyder mærkning af veganske produkter. Læs mere om dem her: www.vegansociety.com. Hvis du er i tvivl, om dit produkt er vegansk, kan du se på produktets ingredienser! Hvis du vil vide mere om produktindholdet, skal du kontakte det firma, som sælger produktet!

Økologiske produkter og ingredienser

I dag er produkterne ofte økologiske eller indeholder økologiske ekstrakter. En ingrediens der kaldes økologis, skal være dyrket, så vand kan aldrig være økologisk. Desuden skal ingrediensen komme fra en kontrolleret afgrøde, som ikke tillader brug af pesticider. Det er også vigtigt, at ingrediensens oprindelse kan verificeres. Der findes i øjeblikket ingen regler i Europa, som angiver, hvad eller hvor meget af et økologisk råmateriale et økologisk produkt skal indeholde. Der findes dog flere mærkninger, som certificerer økologiske produkter. Mærkningerne stillet forskellige krav til, hvor meget af indholdet der skal være økologisk, men det kræver normalt, at de indeholder mere end 85 % økologiske råvarer. Nogle eksempler på disse certificeringer er SOIL ASSOCIATION, USDA, NATRUE, ECO GARANTIE, ECO CONTROL, NPA.

Naturlige produkter og ekstrakter

Ordet "naturligt" er bredere end økologisk, det omfatter alle stoffer, der kommer fra naturen. Det omfatter således også vand, planteolier og ler. Et naturligt råmateriale kan således være en blanding af dyrkede og naturlige ingredienser, det er ikke pr. definition "dårligere" end et økologisk, men fordi oprindelsen ikke altid kan verificeres, falder det ind under en anden kategori.
Et naturligt råmateriale behandles så lidt som muligt, og hvis det er en bæredygtig ingrediens, dyrkes den uden kemiske pesticider og gødning. De siges derfor at bevare deres naturlige antioxidanter, vitaminer og fedtsyrer.

Parabener

Et paraben er et konserveringsmiddel, der anvendes i skønhedsprodukter for at forlænge holdbarheden. Der findes mange forskellige slags parabener, og nogle af disse har i undersøgelser vist sig at have hormonforstyrrende virkning. Mange virksomheder og varemærker vælger derfor at anvende parabener, som ikke har disse effekter, eller andre typer af stoffer.

PRIO-stoffer

Kemikaliehåndbogen PRIO indeholder eksempler på farlige stoffer, men er primært beregnet til at give viden om, hvordan man kan vurdere, hvilke kemiske stoffer der acceptable set fra et sundheds- og miljømæssigt synspunkt.

Emballagealternativer

Spraydåser


Ved valg af produkt er emballagen også en vigtig del set fra et bæredygtighedsperspektiv. I dag arbejder vi aktivt med at finde emballagetyper, der minimerer mængden af emballager pr. produkt, genanvendelige materialer og materialer, der kan øge produktets bæredygtighed. Paragon Nordic arbejder med alle former for emballagematerialer, men fordi vi er Sveriges største spraydåseproducent og har unik ekspertviden på dette felt på det skandinaviske marked, vil vi gennemgå fordelene ved dette alternativ.

Drivgasser

Efter freon blev bandlyst i Sverige i 1979 er de drivgasser, der anvendes i spraydåser ikke længere skadelige for ozonlaget. Grøn DME kan også anvendes som drivgas i spraydåser, dette er en drivgas, som fremstilles af vedvarende råvarer.

Lukket emballage

Spraydåsen er et forseglet emballageformat, der forhindrer spild og påvirkning udefra. Den kræver derfor ikke konserveringsmidler og bevarer hygiejneniveauet under brugen, fordi bakterier og snavs ikke kan komme ind i produktet.

Effektiv under brug

Spraydåsen sikrer korrekt dosering under brug. Til forskel fra andre emballagealternativer kan produktet også anvendes til det er helt tomt og minimerer affaldsmængden. Desuden ældes produktet ikke og kan derfor lettere anvendes til det er tomt på grund af den længere holdbarhed.

Genanvendelig emballage

Hele emballagen kan genvindes.

Mindre affald

Emballagen er påføringsredskabet – pensler, klude, svampe osv. er ikke nødvendigt. Dette minimerer farligt affald som materialer, rensevæsker m.m.

Bæredygtighed

Produkter som distribueres i en spraydåse har også den fordel, at man skal bruge en mindre dosis pr. produkt end med andre emballagealternativer, hvilket giver en længere anvendelsesperiode og mindre affald.