Fri 27.04 | 15.12

Eket
Produksjon og kontor i Eket, Sverige

Riksleden 18
SE-286 95 Eket Sweden
Tel: +46[0]435 53 000
Fax: +46[0]435 53 536

commenting

title:
comment:
name:
 
Forretningsidé

Paragon Nordic skal være en partner som med kunnskap og engasjement utvikler og realiserer produkter og varemerker på en høykvalitativ og bærekraftig måte.

Vi er en kontraktutviklings- og produksjonspartner som utvikler, produserer og realiserer produktidéer innen personlig pleie & styling, industri, bilpleie, husholdning, farmasi og næringsmidler. Med 60 års erfaring, samarbeid og innovasjon utvikler og produserer vi daglig hundretusenvis høykvalitative produkter hver dag som styrker våre kunders varemerker og leverer merverdi til sluttkonsumenten.

 

Visjon

Å fornye produkter og virkeliggjøre produktidéer som forbedrer menneskers hverdag og skaper en mer bærekraftig verden … det er vår visjon.

Kunder og konsumenter stiller høye krav til oss og våre produkter, noe som daglig utfordrer oss til å overgå oss selv. Sammen med våre kunder utvikler vi produkt som gir funksjonalitet, nytte og verdi for mennesker. Bærekraft og kvalitet er viktige nøkkelord både når det gjelder hvordan vi produserer og utvikler våre produkter, som hvordan de brukes av sluttkonsumentene, siden konsumentprodukter har direkte påvirkning på miljøet. Det gir store muligheter for oss til å bidra til en mer bærekraftig verden gjennom innovasjon og utvikling.

 

Les mer

Våre verdier

Verdier er viktige for oss og noe vi både vil leve for og kommunisere. Vi har fem nøkkelord som vi arbeider etter. 

Fellesskap

Vi er viktigere enn jeg. Vi er lagspillere og streber etter samarbeid og samhold overfor hverandre, kunder og leverandører.

 Vi løser våre oppgaver sammen, noe som stiller store krav til deltagelse, tillit og trygghet.

Kreativitet

Vi ser muligheter og kjører oss ikke fast i problemer.

Vi driver utviklingen, er kreative, inspirerer til nye ideer og tør prøve ukonvensjonelle løsninger og nye arbeidsmåter.

Vår kapasitet

Paragon Nordic har en produksjonskapasitet på 50 millioner enheter/år. Vi har ca. 180 ansatte på våre forskjellige enheter.

Innovasjon og inntekter

Vår omsetning er ca. 320 mill. SEK/32 mill. EUR/år. Hvert år utvikler vi mer enn 600 nye produkt til våre kunders varemerker.

Respekt

Vi viser forretningsmoral ved å være ærlige, åpne og lydhøre mot våre arbeidskamerater, kunder og leverandører.

 Vi tar personlig hensyn til hverandre, våre kunder, våre omgivelser og vårt miljø.

Entusiasme

Vi tar initiativ, jobber proaktivt og med energi.

Vi bidrar felles til våre kunders fremgang og er en arbeidsplass preget av glede.

Effektivitet

 Vi fokuserer på riktige saker og tar kloke beslutninger om hvordan vi skal ta vare på våre ressurser for å skape utvikling og lønnsomhet på lang sikt.

 Vi gir rask tilbakemelding, tilbyr enkle løsninger og streber etter høy standard på kvalitet, etikk og bærekraft. 

Partnerskap

Vi støtter initiativ for helse, fellesskap og miljø

Å støtte og aktivt engasjere oss i vår omverden ser vi som en selvfølgelighet. Gjennom aktiv støtte og sponsing av flere forskjellige formål vil vi bidra positivt til både lokalsamfunnet der vi virker og omverdenen. Vi støtter følgende virksomheter:

 • Vallentuna Tennisklubb                      
 • Vallentuna Hockey   
 • Vallentuna Volleyboll                           
 • Vallentuna United    
 • Vallentuna IBK           
 • Vallentuna Bollklubb
 • Vallentuna Församling                         
 • Lions Vallentuna        
 • Barnekreftfondet   
 • BRIS - barns rettigheter i samfunnet         
 • Water for billions      
 • Giving people             
 • Nulltoleranse mot mobbing             
 • Mot nettmobbing
 • Tørre å begynne å snakke
 • Skolens trafikk-kalender                         
 • Riksforeningen menns vold mot kvinner                     
 • Natteravnene
Partnerskap

Vi støtter initiativ for helse, fellesskap og miljø

Å støtte og aktivt engasjere oss i vår omverden ser vi som en selvfølgelighet. Gjennom aktiv støtte og sponsing av flere forskjellige formål vil vi bidra positivt til både lokalsamfunnet der vi virker og omverdenen. Vi støtter følgende virksomheter:

 • Vallentuna Tennisklubb                      
 • Vallentuna Hockey   
 • Vallentuna Volleyboll                           
 • Vallentuna United    
 • Vallentuna IBK           
 • Vallentuna Bollklubb
 • Vallentuna Församling                         
 • Lions Vallentuna        
 • Barnekreftfondet   
 • BRIS - barns rettigheter i samfunnet         
 • Water for billions      
 • Giving people             
 • Nulltoleranse mot mobbing             
 • Mot nettmobbing
 • Tørre å begynne å snakke
 • Skolens trafikk-kalender                         
 • Riksforeningen menns vold mot kvinner                     
 • Natteravnene
Sverige, Norge och Litauen

Våre produksjonsanlegg


For på best mulig måte å tilby våre kunder overlegen kvalitet, har vi spesialisert utstyr og personell for forskjellige typer produksjon. Dermed kan du alltid være sikker på at dine produkter produseres med høyeste hensyn på kvalitet og regelverk. Vi arbeider etter ledelsessystem, GMP og er ISO-sertifisert i flere system. Ledelsessystemet er sertifisert av tredjepart i henhold til ISO 9001, ISO 22716 og ISO 14001. ISO 9001/14001 omfatter virksomhet i Eket, Vilnius (Litauen) og Vallentuna. ISO 22716 omfatter produksjon av kosmetiske produkter i Vallentuna og i Vilnius (Litauen). Produksjonsenheten i Skarnes styres gjennom ledelsessystemet og er i forskjellig utstrekning harmonisert med ledelsessystemet, men omfattes ikke av sertifiseringene.

Vallentuna

Produksjon og hovedkontor i Vallentuna, Sverige

Besøksadresse: Fabriksvägen 2
SE-186 32 Vallentuna 
Postadress: Box 61
SE-186 21 Vallentuna
Tel: +46[0]8 511 888 00
Fax: +46[0]8 511 888 01

Vær oppmerksom på at varehuset lukker klokken 14.00 på fredager. 

Eket

Produksjon og kontor i Eket, Sverige

Riksleden 18
SE-286 95 Eket Sweden
Tel: +46[0]435 53 000
Fax: +46[0]435 53 536

Skarnes

Produksjon og kontor i Skarnes, Norge

Slomarka 33
2100 Skarnes, Norway
Tel : +47 62 96 60 70
Fax : +47 62 96 23 59

Vilnius

Produksjon og kontor i Eket, Sverige

Fermentų str. 4
LT-02244 Vilnius Lithuania
Tel: +370 5 264 29 55
Fax: +370 5 264 29 57

Vårt ledelsesteam

Har du spørsmål om vår virksomhet eller spesifikke deler av foretaket? Nedenfor finner du vår ledelsesgruppe, deres e-postadresse er: fornavn.etternavn@paragonnordic.com. Har du spørsmål angående produkt, produksjon, utvikling eller andre produktrelaterte spørsmål, bruk kontaktskjemaet nedenfor og marker området spørsmålet gjelder, så sørger vi for at den personen som best kan svare på ditt spørsmål, svarer inne kort tid!

CEO
Lars Blak

Head of Finance and HR
Ulrika Lidman

Head of Innovation & Product Development
Malin Burstedt

Head of Quality, Sustainability & Regulatory Affairs
Åsa Johnson

Head of Sales
Pernilla Molander

Chief Operating Officer
Daniel Elfving

Key Account Manager, Business Development Manager
Christer Henrysson

Key Account Manager, Senior Advisor
Per Lindell

Vårt ledelsesteam

Har du spørsmål om vår virksomhet eller spesifikke deler av foretaket? Nedenfor finner du vår ledelsesgruppe, deres e-postadresse er: fornavn.etternavn@paragonnordic.com. Har du spørsmål angående produkt, produksjon, utvikling eller andre produktrelaterte spørsmål, bruk kontaktskjemaet nedenfor og marker området spørsmålet gjelder, så sørger vi for at den personen som best kan svare på ditt spørsmål, svarer inne kort tid!

CEO
Lars Blak

Head of Finance and HR
Ulrika Lidman

Head of Innovation & Product Development
Malin Burstedt

Head of Quality, Sustainability & Regulatory Affairs
Åsa Johnson

Head of Sales
Pernilla Molander

Chief Operating Officer
Daniel Elfving

Key Account Manager, Business Development Manager
Christer Henrysson

Key Account Manager, Senior Advisor
Per Lindell