Tjenester og vår egen virksomhet

Miljø & kvalitet

Sikkerhet foran alt

Du kan være sikker på at dine produkter ikke inneholder farlige råvarer, at de ikke testes på dyr og at de følger lover og bestemmelser. Når du arbeider med oss har du alltid eksperter innen kvalitet, regelverk og bærekraft til din disposisjon, noe som gjør at du kan sove godt om natten.

Tjenester

Vi har erfarne eksperter innen produktutvikling, kvalitet og bærekraft som en del av våre team og som tilbyr tjenester innen disse områdene, noe som gjør prosessen smidig og effektiv for deg. Vi tilbyr også tjenester innen artworks og bildebehandling. Les mer nedenfor!

Bærekraft og kvalitet i vår virksomhet

For å forsikre oss og våre kunder om at våre produkter holder høy kvalitet, jobber vi etter flere regelverk og sertifiseringer. Vi arbeider også løpende med å forbedre virksomheten og finne nye og mer bærekraftige måter å arbeide på. Det er en del av våre verdier, vår visjon og våre rutiner. Les mer om våre sertifiseringer og vårt bærekraftsarbeid nedenfor! 

En bærekraftig virksomhet

Vi vil gjøre en forskjell

Å bidra til en bærekraftig verden er en viktig del av vårt oppdrag og vår visjon. Det er en tro som er integrert i hele vårt foretak. Vi velger å se bærekraft som en nøkkel ikke bare i produksjon og utvikling av produkter, men også i hvordan vi arbeider.

Miljømessige faktorer er viktige for oss da vi har direkte påvirkning på omverdenen gjennom den virksomheten vi driver. Gjennom aktivt arbeid med disse faktorene minimeres påvirkningen på omverdenen. Eksempler på hvordan bærekraft er en del av vår virksomhet er:

  • Vi holder oss oppdatert om materialer og råvarer for å forsikre oss om at vi kun bruker sånt som er godkjent av relevante instanser, ikke er på vei til å fases ut eller potensielt inneholder skadelige materialer.
  • Grønn DME 
  • ISO-sertifisert
  • Kontinuerlig fjerning av miljøfarlige og skadelige materialer
  • Omfattende sikkerhetstiltak

Vi arbeider gjennom hele produktsyklusen for å minimere miljøpåvirkningen, noe som i sin tur bidrar til en mer bærekraftig verden. Les vår ledelsespolicy her! Og vår Code of conduct her!

En bærekraftig virksomhet

Vi vil gjøre en forskjell

Å bidra til en bærekraftig verden er en viktig del av vårt oppdrag og vår visjon. Det er en tro som er integrert i hele vårt foretak. Vi velger å se bærekraft som en nøkkel ikke bare i produksjon og utvikling av produkter, men også i hvordan vi arbeider.

Miljømessige faktorer er viktige for oss da vi har direkte påvirkning på omverdenen gjennom den virksomheten vi driver. Gjennom aktivt arbeid med disse faktorene minimeres påvirkningen på omverdenen. Eksempler på hvordan bærekraft er en del av vår virksomhet er:

  • Vi holder oss oppdatert om materialer og råvarer for å forsikre oss om at vi kun bruker sånt som er godkjent av relevante instanser, ikke er på vei til å fases ut eller potensielt inneholder skadelige materialer.
  • Grønn DME 
  • ISO-sertifisert
  • Kontinuerlig fjerning av miljøfarlige og skadelige materialer
  • Omfattende sikkerhetstiltak

Vi arbeider gjennom hele produktsyklusen for å minimere miljøpåvirkningen, noe som i sin tur bidrar til en mer bærekraftig verden. Les vår ledelsespolicy her! Og vår Code of conduct her!

Bærekraft som grønn tråd


Miljø og kvalitet er viktige kriterier i vårt valg av produkter. Derfor er eksperter på miljølovgivning, kvalitet og innkjøp integrert i våre team. Tilsammen sikrer vi ikke bare at ditt produkt oppfyller gjeldende krav og lovgivning, vi forsøker også å overgå dem. For å forsikre oss og våre kunder om at våre produkter holder høy kvalitet, jobber vi etter og følger flere regelverk og sertifiseringer. Nedenfor kan du lese mer om disse: ISO 14001, ISO 9001, ISO 22716, GMP for kosmetikk og GMP for legemidler.

GMP Kosmetikk/ISO 22716

GMP står for Good Manufacturing Practice eller God produksjonspraksis. Dette er et system for å sikre at produksjonen skjer i henhold til fastsatte krav og med god sporbarhet. Vi ligger i forkant når det gjelder de økte europeiske kravene på kosmetikkens område og har sertifisert oss i henhold til ISO 22716, hvilket tydelig viser at vi oppfyller lovens krav til GMP for kosmetikk. Vi tilbyr også våre kunder kvalitetstjenester som produktregistrering, sikkerhetsvurdering og sammendrag av produktinformasjonsdokument, alt i henhold til ny lovgivning i 2013.

ISO 14001

Bedriftens ledelsessystem har i mange år vært sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001. Et systematisk miljøarbeid gir flere fordeler som redusert bruk av resurser og materiell, redusert avfallsproduksjon, økt andel fornybare resurser, økt miljøkompetanse og økt dialog mellom bedrift og omgivelsene. Sertifiseringen er et bevis på vår forpliktelse til å gjøre miljøbevisste valg i vårt daglige arbeid i utviklingen av produkter med høy kvalitet.

ISO 9001

Bedriftens ledelsessystem er sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe etter åtte viktige prinsipper: ledelse, kundefokus, prosessinnretning, systembasert angrepsmåte for ledelse, medarbeidernes engasjement, faktabaserte beslutninger, gjensidig fordelaktige relasjoner til leverandører og ikke minst stadige forbedringer. Sertifiseringer er et bevis på vår forpliktelse til stadig å forbedre virksomheten for å møte kundenes behov.

GMP for legemidler

GMP står for Good Manufacturing Practice eller God produksjonspraksis. Dette er et system for å sikre at produksjonen skjer i henhold til fastsatte krav og med god sporbarhet. Systemet styrer i detalj hvordan prosessene ser ut: fra personlig hygiene og lokalenes renhet, til styring av produksjonsprosess, maskiner og kvalitetskontroller. Produksjonsenheten for legemidler inspiseres regelmessig og er godkjent av legemiddelverket for produksjon av spraybokser.

Våre tjenester

Kvalitet og bærekraft er viktige kriterier når konsumenter velger produkter. I våre team fins eksperter på lovgivning, kvalitet og innkjøp og det fins alltid personell som er spesialisert på kvalitet på plass før, under og etter produksjonen av produktene. Takket være vår lange erfaring kan vi hjelpe til med å svare på spørsmål om dine produkter. Ved å ha eksperter under samme tak som produksjons- og utviklingspersonell, får vi også kortere vei og en mer effektiv prosess. Sammen sørger vi for at ditt produkt oppfyller gjeldende krav og kan konkurrere på markedet.

Produktregistrering

Paragon Nordic kan enten gjøre registreringsprosessen eller føre inn nødvendig dokumentasjon for elektronisk produktinformasjon og registrering på EUs portal for registrering av kosmetiske produkter (CPNP) for produkter som utvikles av Paragon Nordic.

Produktinformasjonsdokument

Vi setter sammenstiller nødvendige produktdokument som inneholder en beskrivelse av produktet, sikkerhetsrapport, produksjonsprosess, bevis på fordringer og informasjon om dyreforsøk.

Sikkerhetsdatablad

Vi sammenstiller sikkerhetsdatablad for kosmetiske produkter samt sikkerhetsopplysninger i henhold til REACH for tekniske produkter, husholdningsprodukter og biocider. Vi kan også gi deg nødvendig dokumentasjon hvis du vil ta hånd om registreringen selv.

Generell rådgivning og support

Leter du etter svar angående dine produkter? Vi kan hjelpe deg med rådgivning og support til f.eks. produktdesign, miljømerking, beregnet bruk, klagemål og klassifiseringer.

Endringer i Artworks

Vi hjelper til med å gjøre endringer i Artwork og mindre designforandringer for våre kunders produkter. Takket være vår erfaring med produksjon av disse produktene kan vi også se til at designen er korrekt fra en regulatorisk synsvinkel.