Vi realiserer dine produktidéer

Medisinteknikk & legemiddel

Medisinteknikk & legemiddel

Tue 27.03 | 14.10

Legemiddel

Paragon Nordic er en utmerket partner for utvikling og produksjon av legemidler hovedsakelig i form av trykksatt emballasje som spraybokser og pose-i-boksløsninger (bag-on-valve), men også andre typer emballasje som f.eks. pumpespray, plastflasker og lotionpumper. Alle legemidler produseres i renrom ISO-klasse 8 og all virksomhet følger cGMP.

Som en del i utviklingen av et nytt produkt kan Paragon Nordic produsere produkter som kan brukes til klinisk evaluering og studier. Har kunden allerede en formel eller et godkjent, registrert produkt hjelper, vi gjerne til med oppskalering, teknologioverføring, validering og til slutt produksjon avhengig av behov.
 

gå tilbake til produkter