Hygiene og desinfeksjon for merkevaren din

Hygiene og desinfeksjon

Miljø & bærekraft i fokus

Hygiene og desinfeksjon

Mon 20.04 | 14.38

Alkoholbasert rengjørende mousse eller gel

Vil du tilby et alkoholbasert rengjøringsprodukt i gelformat med en spesifikk farge eller duft? Eller kanskje i mousseformat? Begge formater er verdsatte og velkjente på markedet som effektive og lettpåførte formater.

Vi tilbyr rengjørende alkoholbaserte produkter der du kan tilpasse produktets egenskaper til din målgruppe. Produktene markedsføres med rengjørende egenskaper og klassifiseres som et kosmetisk produkt til forskjell fra et desineksjonsprodukt.

Kontak oss for å vite mer om hvordan vi kan lage deres unike produkt!

gå tilbake til produkter