Vi realiserer dine produktidéer

Industri & bilpleie

Produktutvikling & kontraktproduksjon

Industri & bilpleie

Miljø & bærekraft i fokus

Industri & bilpleie

Tue 27.03 | 11.44

Avfetting og rengjøring

Behovene innen rengjøring og avfetting ser veldig forskjellige ut innen ulike segment, derfor kreves også ulike løsninger. I industrien finnes ulike situasjoner der denne typen produkter kreves, f.eks. ved sluttlakkering av produkter i produksjon, men også ved service og reparasjoner. El-komponenter er et annet eksempel der disse produktene brukes mye. Produktene utvikles avhengig av hvilke krav du har til funksjonalitet og i hvilket miljø produktene skal brukes. Naturligvis omfattes også krav til arbeidsmiljø og ytre miljøfaktorer i arbeidet. Du kan blant annet velge mellom et produkt fylt på sprayboks, pumpe eller triggerspray.

Noen eksempler på produkter innen området er:

  • Bremserengjøring/maskinrengjøring
  • Tekstilrengjøring/lærrengjøring
  • El-rengjøring
  • Luftspray/blås rent
  • Vinduspuss
gå tilbake til produkter