Materialguide - Plast

Plast


Plast er et materiale som vi bruker stadig mer av i verden. Det er et smidig, billig og praktisk materiale som brukes til en mengde forskjellige varer – men det produseres hovedsakelig av fossil olje, inneholder ofte giftstoffer og brytes ikke ned i naturen. Hvis du har et produkt i plastforpakning, blir det derfor viktig å velge riktig type plast!

På denne side forteller vi mer om forskjellige typer plast, gjenvinning og hjelper deg i ditt valg!

HDPE

Polyeten skapes gjennom polymerisering av eten. Monomeren oppfyller ikke Naturvernforbundets utvalgskriterier for farlige kjemikalier.

PE er et allsidig plastmateriale, gjennomskinnelig til halvt gjennomskinnelig, og den kan bearbeides både til myke og harde produkter. Avhengig av materialets densitet, deles PE inn i ulike grupper. LDPE eller HDPE. LDPE/PE-LD er lavdensitets-PE og brukes for eksempel i plastfilm. HDPE eller PE-HD (høydensitets-PE) brukes f.eks. i oppbevaringskar for næringsmidler og kjemikalier. PE er plasten som globalt har de største volumene i året.

 

Plastklassifiseringskod 2 - Høydensitetspolyeten

LDPE

LDPE er polypropylen med lav densitet. (Se HDPE.)

Plastklassifiseringskod 4 - Lavdensitetspolyeten

PLA

PLA er en polyester som er laget av melkesyre. Som mye annen termoplast, kan den formes til både film og fibrer. Den er biologisk nedbrytbar. PLA brukes blant annet til matforpakninger, plastposer, engangsplastglass og plastfilm til jordbruksformål. PLA-plast er en ufarlig plast som også er biologisk nedbrytbar. Visse studier har imidlertid vist at produkter produsert av PLA avgir plastkjemikalier ved kontakt med næringsmidler.

PET

Polyetentereftalat (PET) er en av de absolutt mest brukte plaststoffene og forekommer i produkter som bokser og plastflasker. Kjennetegnende for PET er at det nesten ikke veier noe, og at det er er slagresistent. PET brukes også i tekstiler og forpakninger. Materiale av PET kan inneholde fargestoffer.

Plastklassifiseringskod 1 - Polyetentereftalat

PP

Polypropen er en termoplast som brukes i produkter som matbeholdere, forpakninger, leker, møbler og tekstiler. Kjennetegnene for polypropen er at det er slitesterkt, gjennomskinnelig og tåler kjemiske belastninger. Polypropen kan iblant inneholde fargestoffer, antioksidanter og i visse tilfeller flammehemmende materialer.

Plastklassifiseringskod 5 - Polypropen

PS

Polystyren er en vanlig og billig termoplast av styren som forekommer i mange forskjellige typer plastprodukter. Monomeren styren mistenkes å være hormonforstyrrende. Bruksområder omfatter foringsrør til husholdningsapparater, næringsmiddelforpakninger, laboratorieplast, for eksempel petriskåler, bygg- og konstruksjonsmateriale. Polystyren-plast finnes i en kvalitet som kalles ekspanderbar polystyren (EPS, eller frigolitt).

Plastklassifiseringskod 6 - Polystyren

HVORDAN KAN DU GJØR EN FORSKJELL?


Ingen kan gjøre alt men alle kan gjøre noe. Det gjelder også for valg av emballasje. Når du velger forpakning for et produkt, finnes det et beslutningshierarki man kan ha i tankene for å ta en så god og bærekraftig beslutning som mulig. 

Det beste fra et miljøperspektiv er selvsagt å minimere plastbruket, det vil si å bruke så lite materiale som mulig i produktene. Om mulig, prøv å designe forpakningen så man kan gjenvinne den, f.eks. som refill. Velg materiale som kan gjenvinnes og merk tydelig på forpakningen hva forbrukeren skal gjøres for å gjenvinne produktet.

Att skapa den perfekta hållbara produkten är en utmaning och valen man ska göra är många. Hur ser man till att förpackningens material färg, lim, etikett mm blir så miljövänliga som möjligt?

 

Klikk her under og se vår guide om hvordan du tar de beste beslutningene for ditt produkt!

Hjelp forbrukeren

SORTER RIKTIGT

En enkel sak å gjøre for å bidra til et bedre miljø, er å merke forpakningen din med gjenvinningssymbolet og fortelle forbrukerne hvordan forpakningen skal sorteres. For eksempel for en HDPE-flaske med PP-lokk: ’Ta av lokket fra flasken og sorter både lokk og flaske som plastemballasje’.

Hvor mye gjenvinnes?

I Norge er det Grønt Punkt Norge som er ansvarlig for innsamling av plastavfall. Innsamling av plast er tilgjengelig for 95 % av Norges befolkning. Det er kommunene som tilbyr innsamling. I 2016 ble 97 957 tonn plastforpakning for forbrukere lagt ut på det norske markedet. 25 % Materiale ble gjenvunnet og 73,7 % energi ble gjenvunnet.

Øk gjenvinningsberhet på emballasje -

VÆR TRO MOT DIN PLASTTYPE!

Vi kan ikke stå ved siden av forbrukere og hjelpe dem å gjøre det. Det vi kan gjøre, derimot, er å påvirke med smart design. Valg av materiale, farge og tilsetningsstoffer påvirker hvor ettertraktet det gjenvunne materialet blir og om det er mulig å sortere ut og gjenvinne plasten.

For at hele forpakningen skal gjenvinnes på en god måte, og for å unngå kontaminasjon, bør hele forpakningen være laget av den samme type plast. En HDPE-flaske bør altså ha en kork av HDPE osv.

DEN GYLNE PLASTREGELEN: BRUK SAMME MATERIALE I HELE FORAPKNINGEN

HDPE-FLASKE + HDPE-KORK + HDPE-ETIKETT = LETTERE Å GJENVINNE

HDPE-FLASKE + PP-KORK + PAPIRSETIKETT = VANSKELIGERE Å GJENVINNE

En enkel måte å gjøre en stor forskjell på

Gjenvinning


En produsert plastforpakning forsvinner bare hvis den brennes opp. Da de fleste forpakninger ikke brennes opp eller gjenvinnes, finnes det i dag plastavfall i både havet og naturen. En PET-flaske tar f.eks. 450-1000 år å brytes ned i naturen og en plastpost 50-100 år. Studier viser at dersom vi fortsetter som vi gjør, vil det finnes mer plast enn fisk i havet i år 2050. 

Gjenvinning er en av nøklene til en fremtid med en sirkulær økonomi. Gjenvinning har imidlertid sine begrensninger. Plast kan bare gjenvinnes 2-3 ganger da plasten brytes ned litt ved hver gjenvinningsrunde. Den tapper da styrke, stabilitet og kvaliteten forverres. Som vi har vist tidligere, finnes det mange ulike typer plast som brukes i forpakningsindustrien og for å kunne gjenvinne materialet, må disse plastsortene separeres fra hverandre. Gjenvinningssystemet klarer små mengder med innblandet plast, men store mengder kan skape problemer.

Som konsumenter kan vi gjenvinne men som varemerker, produsenter og utviklere har vi også et ansvar for å gjøre det enklere for forbrukere å gjenvinne ved å forsikre oss om at forpakningen vi velger for produktet vårt kan gjenvinnes, samt å minimere størrelse og forpakningsmateriale.

År 2050 beregnes plastbruk i EU å ha økt fra 49 til 62 millioner ton i året. 60 % av plastene i 2050 kan produseres av gjenvunnet plast.

En produsert plastforpakning forsvinner bare hvis den brennes opp. Da de fleste forpakninger ikke brennes opp eller gjenvinnes, finnes det i dag plastavfall i både havet og naturen. En PET-flaske tar f.eks. 450-1000 år å brytes ned i naturen og en plastpost 50-100 år. Studier viser at dersom vi fortsetter som vi gjør, vil det finnes mer plast enn fisk i havet i år 2050. 

Gjenvinning er en av nøklene til en fremtid med en sirkulær økonomi. Gjenvinning har imidlertid sine begrensninger. Plast kan bare gjenvinnes 2-3 ganger da plasten brytes ned litt ved hver gjenvinningsrunde. Den tapper da styrke, stabilitet og kvaliteten forverres. Som vi har vist tidligere, finnes det mange ulike typer plast som brukes i forpakningsindustrien og for å kunne gjenvinne materialet, må disse plastsortene separeres fra hverandre. Gjenvinningssystemet klarer små mengder med innblandet plast, men store mengder kan skape problemer.

Som konsumenter kan vi gjenvinne men som varemerker, produsenter og utviklere har vi også et ansvar for å gjøre det enklere for forbrukere å gjenvinne ved å forsikre oss om at forpakningen vi velger for produktet vårt kan gjenvinnes, samt å minimere størrelse og forpakningsmateriale.

År 2050 beregnes plastbruk i EU å ha økt fra 49 til 62 millioner ton i året. 60 % av plastene i 2050 kan produseres av gjenvunnet plast.

Plasten får nytt liv


Gjenvinning er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for miljøet, men hva skjer når du har sortert og kastet plasten din på en resirkuleringsstasjon? Og hva er alternativene når det gjelder emballasje av resirkulert plast?

Plastforpakninger står i dag for den absolutt største delen av bruk av jomfruplast. Bare i det siste året har det dukket opp en stor mengde nye valgmuligheter og leverandører når det gjelder forpakninger av gjenvunnet plast. Det tilbys forpakninger med alt fra en andel gjenvunnet råvare til forpakninger laget av 100 % gjenvunnet plast. Det finnes også plast som markedsføres som Ocean Waste-plast - dvs. plast som samles opp fra havet, samt sosial plast - dvs plast som samles opp av mennesker i land med høy fattigdom, for kompensasjon. Markedet for gjenvunnet plast utvikles løpende. Snakk med oss, din leverandør eller produsent om hvilke alternativer som finnes på markedet og som passer best for produktet ditt. 

1. Grovsortering

Plasten lastes av på en hard flate og store og feilsorterte gjenstander sorteres bort med en gripeklo.

2. Finsortering

Mindre plastgjenstander sorteres ut ved hjelp av luftsortering, NIR (Near Infra Red)-teknologi, densitetsforskjeller og manuell sortering. Mykplasten blåses bort fra hardplasten og hardplasten sorteres videre i NIR. Plasten spres på et rullebånd som passerer en NIR-detektor. Hvis detektoren identifiserer plasten som en av de valgte plastene, blåses gjenstanden av båndet. Hvis NIR-detektoren ikke kan identifisere plasten, stanser gjenstanden på båndet.

3. Knusing & Vask

Den sorterte plasten knuses, vaskes og males ned. Vasken skjer i form av et densitetsbad der polyolefiner (PP og PE) som flyter, sorteres fra annen plast (PVC, PET og PS) som synker.

4. Pakning & leveranse

Den nedmalte plasten pakkes og leveres til kunde/produsent av forpakninger.